Pirkko-Liisa Kyöstilästä kansalaisjärjestöyksikön uusi päällikkö

Pirkko-Liisa ’Tyty’ Kyöstilä tuli työhön ”suoraan kentältä” eli Nepalista Kathmandun lähetystön päällikön tehtävistä.

Teksti: Anna-Sofia Joro

Kyöstilän mukaan hänen työnsä on linkittynyt kansalaisjärjestökenttään koko hänen kehitysyhteistyöuransa ajan.
Kyöstilän mielestä kansalaisjärjestöhankkeet ovat tärkeä osa Suomen kehitysyhteistyötä. Hän toivoo voivansa kansalaisjärjestöyksikön päällikkönä edistää sitä, että kansalaisjärjestöt saavat ansaitsemansa painoarvon ja näkyvyyden kehityskysymyksiä käsittelevillä foorumeilla.
Tärkeä on hänen mielestään myös se silta, jonka kansalaisjärjestöt luovat Suomen ja kehitysmaiden kansalaisten välille. Kansalaisjärjestöjen tiedotus- ja kasvatustyö edistää omalta osaltaan sitä, että suomalaisista kasvaa toiset huomioivia vastuullisia maailmankansalaisia.
Lue Pirkko-Liisa Kyöstilän haastattelu kokonaisuudessaan ulkoministeriön verkkosivulta.