2017-06-ep
Kuva: For the high resolution, please contact: Pietro Naj-Oleari, European Parliament, Information General Directoratem, Web Communication Unit, Picture Editor. Phone: +32479721559/+32.2.28 40 633 E-mail: pietro.naj-oleari@europarl.europa.eu

Parlamentilta varautunut tuki verotietojen avoimuudelle

Parlamentti äänesti julkisen maakohtaisen raportoinnin puolesta, mutta loi samalla huolestuttavan porsaanreiän.

Teksti: Lyydia Kilpi Kuva: European Union 2012 - European Parliament

Tiedätkö, montako työntekijää monikansallisilla yrityksillä on Luxemburgissa? Kuinka paljon voittoja siirretään Caymansaarille? Entäpä kuinka paljon veroja yritykset maksavat Mosambikissa? Ei tiedä moni muukaan, ja tähän Euroopan parlamentti haluaa muutoksen.

Parlamentin talous- ja oikeusvaliokunnat äänestivät eilen illalla sen puolesta, että suuret monikansalliset yritykset velvoitettaisiin julkistamaan perustiedot toiminnastaan ja maksamistaan veroista jokaisen toimintamaan osalta.

Julkinen maakohtainen veroraportointi ei estä aggressiivista verosuunnittelua, mutta parantaa mahdollisuuksia puuttua siihen ja lisää yritysten maineriskiä.

***

Parlamentti on valmis menemään Euroopan komissiota pidemmälle tietojen laajuudessa. Komissio on esittänyt suppeaa, osittain maakohtaista raportointia. Se jättäisi kuitenkin niin paljon tietoa piiloon, ettei raporteista olisi hyötyä aggressiivisen verosuunnittelun torjunnassa. Parlamentti vaatii tietojen eriteltyä raportointia jokaisen verotuksellisen lainkäyttöalueen osalta.

Raportointivelvollisuus koskisi aluksi vain suurimpia yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa vuodessa. Parlamentti kuitenkin edellyttää, että komissio tarkastelee liikevaihtorajan sopivuutta uudestaan neljän vuoden kuluttua.

Valitettavasti parlamentin oikeisto- ja keskustaryhmät leipoivat kantaan sisään myös vakavan porsaanreiän. Jäsenmaa voi antaa yritykselle luvan jättää tietoja raportoimatta, jos se katsoo ne liikesalaisuuksiksi. Tämä avaa mahdollisuuden väärinkäytöksille.

***

Pankeilla on jo velvollisuus julkaista maakohtainen raportti ilman poikkeuksia. Komissio on todennut vaikutusarviossaan, ettei raportoinnista synny kilpailuhaittaa, jos velvollisuus koskee kaikkia EU-alueella toimivia suuryrityksiä kuten se on esittänyt. Verovälttelystä sen sijaan kilpailuhaittaa syntyy – nimittäin pienemmille yrityksille.

Esityksestä äänestetään vielä parlamentin täysistunnossa, joten porsaanreiän syntyminen on mahdollista estää.

Suomi suhtautuu avoimuuteen Euroopan parlamenttia nihkeämmin. Eroamassa oleva hallitus olisi sallinut niin ympäripyöreät ja suppeat raportit, ettei aggressiivinen verosuunnittelu niistä paljastuisi. Asian edetessä parlamentin, komission ja jäsenmaiden välisiin trialogi-neuvotteluihin, on Suomen tulevan hallituksen aika osoittaa olevansa sitoutunut verovälttelyn torjumiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Lue lisää: Kepan tiedote: EU-komissiolta heikko esitys julkiseksi verotietojen raportoinniksi (20.4.2016)