Ruisleipiä
Kuva: Vapaaehtoisten joukko Eduskuntatalon edessä. Katri Suomi (Kirkon ulkomaanapu), Iida-Maija Pirttiniemi (Plan), Nelli Sinisaari (Suomen lähetysseura).

Palvelumuotoilulla lisäpotkua Kepan ja jäsenten vaikuttamisyhteistyöhön?

Kehittämisprojekti etsii Kepalle ja jäsenjärjestöille uusia yhteistyön muotoja ja innovatiivisia toimitapoja.

Teksti: Niina Mäki, Terhi Ylikoski Kuva: Veikko Somerpuro

Onko sähköpostiisi tipahtanut pyyntö vastata kyselyyn etelän työnne hyödyntämisestä kattojärjestön vaikuttamistyössä? Jos ihmettelit mistä on kyse, lue ihmeessä eteenpäin.

Kartoitamme ja kokeilemme seuraavan ohjelmakauden aikana Kepassa uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä jäsenjärjestöjemme kanssa. Tämä vastaa toiveeseen tuoda jäsenten erityisosaaminen ja kokemukset entistä paremmin kattojärjestön käyttöön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Me kattojärjestössä tahdomme vastata näihin toiveisiin ja toimintaympäristöstämme nouseviin haasteisiin.

* * *

Maailma, jossa me kehitysjärjestöt toimimme, muuttuu huimaa vauhtia ja meidän on muututtava sen mukana. Osana kattojärjestön toimintatapojen uudistamista olemme aloittaneet projektin, jonka tavoitteena on linkittää jäsenjärjestöjen monipuolinen ja maantieteellisesti kattava työ globaalissa etelässä entistä paremmin osaksi vaikuttamistyötämme.

Vahva kehitysmaanäkökulma, aidot tarinat ihmisistä ja järjestöjen tekemästä työstä tuovat vaikuttamistyöhön lisää uskottavuutta. On tärkeää, että pystymme kertomaan sekä päättäjille että tavallisille suomalaisille niistä konkreettisista vaikutuksista, joita Suomessa tehdyillä poliittisilla valinnoilla on kehitysmaiden ihmisten elämässä.

Projektin tavoitteena on löytää Kepalle ja asiasta innostuneille jäsenille uusia, molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyön muotoja sekä innovatiivisia toimintatapoja. Kehitettävän vaikuttamisyhteistyön on tuotava lisäarvoa sekä jäsenille että kattojärjestölle. Kepa toivoo saavansa kiinnostavaa ja monipuolista aineistoa vaikuttamistyöhönsä. Jäsenjärjestöjen toivotaan saavan lisänäkyvyyttä omalle työlleen ja ideoita siitä, miten ne voisivat entistä enemmän käyttää eteläntyönsä antia Suomen toiminnassaan.

Toive tuoda kattojärjestön vaikuttamistyö ja jäsenten osaaminen lähemmäs toisiaan ei ole uusi, mutta kuinka tämä tapahtuu käytännössä? Projekti hyödyntää palvelumuotoilun keinoja ja työkaluja. Käytännössä palvelumuotoilulla tarkoitetaan asiakaslähtöistä, kokonaisvaltaista ja yhdessä kokeilevaa tapaa kehittää palveluita. Vastaus kysymykseen löytyy siis teistä jäsenistä.

* * *

Jäsenjärjestöjen työ etelässä osaksi Kepan vaikuttamistyötä -otsikolla käyntiin pyörähtänyt kehittämisprojekti jatkuu maaliskuulle 2018 saakka. Sen ensimmäinen vaihe on nyt käynnissä oleva kartoitus, joka toteutetaan sekä verkkokyselynä että haastatteluina. Tällä selvitämme kehitysyhteistyötä tekevien jäsenjärjestöjen kiinnostusta ja valmiutta olla mukana miettimässä miltä uudenlainen vaikuttamisyhteistyö voisi näyttää.

Seuraavassa vaiheessa puolestaan ideoidaan ja testataan yhdessä eri vaihtoehtoja uusiksi toimintatavoiksi. Jos näistä ”prototyypeistä” jokin osoittautuu lupaavaksi, voi lopputuloksena olla yhteiskehitetty tulevaisuuden jäsenpalvelu.

Tahdotko tietää lisää projektista? Ole yhteydessä Niina Mäkeen tai Terhi Ylikoskeen, niin vastaamme mielellämme kysymyksiin.