Päättäjien mielipiteitä järjestöjen rahoituksesta

Järjestöjen taloudellisia toimintaedellytyksiä selvittävän kyselyn ensimmäisen vaiheen tulokset julkaistiin viime viikolla. Kohderyhmänä olivat päättäjät, joiden arvion mukaan järjestöjen julkinen rahoitus todennäköisesti laskee tulevaisuudessa.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Kepan, Sosten, Allianssin ja VaLan yhdessä toteuttaman ja VaLan koordinoiman kyselyn tarkoituksena oli selvittää päättäjien ja järjestöille merkittävien sidosryhmien arvioita ja mielipiteitä kansalaisjärjestöjen varainhankinnasta ja rahankeräyksistä. 

Selvitykseen haastateltiin yhteensä 96 henkilöä, joista 44 oli kansanedustajia, 21 EU-vaaliehdokkaita ja 31 ministeriöiden virkamiehiä. 

Tuloksista ilmenee, että vastaajat pitävät kansalaisjärjestöjen toimintaa merkittävänä, ja että kansalaisjärjestöjen asiantuntijarooli oli vastaajien silmissä vahvistunut verrattuna aiempaan. Toisaalta suurin osa vastaajista ilmoitti itsekin olevansa jäsen tai toimivansa jossakin  kansalaisjärjestössä.

Järjestöjen rahoituksen suhteen enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että julkisen rahoituksen osuus laskee tulevaisuudessa. Vain 6 prosenttia oli sitä mieltä, että julkisen rahoituksen osuus voisi päinvastoin nousta.

Kysyttäessä arviota siitä, mikä olisi sopiva julkisen rahoituksen osuus järjestön kokonaisrahoituksesta, muodostui keskivertoprosentiksi 41. Tässä kohdin tutkimusta saatiin tosin myös runsaasti en osaa sanoa -vastauksia. 

Kyselyn tonen osa, jonka kohderyhmänä ovat järjestöt, on juuri käynnistymässä ja toteutetaan tämän kevään aikana. Ensimmäisen osan tulokset ja aineisto ovat nähtävillä VaLan verkkosivuilla.