Open Forum etenee

Open Forum -prosessin työ kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja toimintaympäristön parissa jatkuu ja edistyy. Yksi konkreettisista askelista otettiin Istanbulissa järjestetyssä ensimmäisessä yleiskokouksessa, jossa koottiin yhteen järjestöjen tuloksellisen työn periaatteet. Vaikuttamistyö tiivistyy OECD:n seuraavan High Level Forumin lähestyessä.

Teksti: Pauliina Saares

Open Forum for CSO Development Effectiveness on kansalaisliikkeiden yhteinen kansainvälinen prosessi, jossa etsitään määreitä järjestöjen toteuttaman kehitysyhteistyön tuloksellisuudelle ja vaikutetaan siihen, että kansalaisliikkeiden toimintaympäristö olisi niiden työtä parhaalla tavalla tukeva. Open Forumin juuret ovat Pariisin julistuksen periaatteissa ja Accran konferenssin loppuasiakirjassa, jossa järjestöjen oma prosessi tunnustettiin virallisesti.
Prosessissa työskennellään sekä globaalilla, alueellisella että kansallisella tasolla. Päämääränä on OECD:n Etelä-Korean Busanissa syksyllä 2011 järjestettävään huippukokoukseen vaikuttaminen niin, että myös kansalaisliikkeiden ääni saadaan kuuluviin. Kepa osallistuu prosessiin kaikilla sen tasoilla. Kansainvälisen mittakaavan työskentelyssä ollaan mukana globaalin ohjausryhmän kautta, johon Kepa kuuluu osana Nordics+ -ryhmää. Alueellisella tasolla suomalaisia järjestöjä edustetaan CONCORDin vetämässä Euroopan työryhmässä. Lisäksi Kepa koordinoi prosessiin liittyvää työskentelyä Suomessa.
Suomessa järjestöt työstivät yhteisiä periaatteitaan ja määrittelivät hyvän toimintaympäristön piirteitä huhtikuussa 2010 järjestetyssä työpajassa sekä erillisissä keskustelutilaisuuksissa. Toimintaympäristöön liittyvää keskustelua käytiin paljon myös ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen uusimisen yhteydessä. Tuloksellisuustyöpajassa kootut periaatteet puolestaan on kaikki otettu huomioon kansainvälisiä Istanbulin periaatteita muotoiltaessa. Läpinäkyvyys, demokraattinen päätöksenteko ja osallistuminen, voimaannuttaminen, vastavuoroinen oppiminen ja pitkäjänteisyys ovat mukana järjestöjen yhteisten periatteiden listalla ja kansallisiin konsultaatioihin pohjautuvan globaalin viitekehyksen luonnoksessa.
Työskentely prosessin tiimoilta jatkuu ja tiivistyy tulevan vuoden aikana. Tavoitteena on paitsi edistää järjestöjen yhteisten periaatteiden huomioimista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, myös vaikuttaa siihen, että edellytykset tuloksekkaalle toiminnalle olisivat mahdollisimman hyvät kaikkialla, missä työtä tehdään. Open Forumin ja kansainvälistä avun tuloksellisuutta seuraavan Better Aid -verkoston työskentelyn etenemisestä kohti Busania järjestetään Kepassa tilaisuus torstaina 10.2. Kevään aikana Kepa tulee tarjoamaan järjestöille myös muita mahdollisuuksia keskusteluun ja ajatustenvaihtoon tuloksellisuustematiikan osalta, näistä tarkempaa tietoa vuodenvaihteen jälkeen.
Prosessin taustoihin, tavoitteisiin sekä esimerkiksi tuloksellisuustyöpajan raporttiin ja Istanbulin periaatteisiin voi tutustua tarkemmin Kepan verkkosivujen Tuloksellisuusprosessi-osiossa sekä Open Forumin omilla verkkosivuilla.