Niukkaa kasvua järjestöjen kehitysrahoitukseen

Valtion ensi vuoden budjetti ei juuri lupaa kasvua kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön rahoitukseen huolimatta hallitusohjelman ja kehityspoliittisen toimenpideohjelman lupauksista.

Teksti: Auli Starck

Vuoden 2013 budjettiesityksen mukaan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö, mukaan lukien Kepan rahoitus ja järjestöjen kehitysyhteistyötiedotus, saa ulkoministeriöltä yhteensä 107,8 miljoonaa euroa. Kasvua kuluvaan vuoteen nähden on vajaat viisi miljoonaa euroa. Kansalaisjärjestörahoituksen osuus varsinaisesta kehitysyhteistyöstä pysyy samana eli noin 12 prosentissa.
Seuraavien vuosien rahoitusta varten budjettiesitys ei lupaa lisää niin sanottuja myöntö- ja sopimusvaltuuksia. Valtuuksien puutteeseen ulkoministeriö on aiemminkin vedonnut, kun on tiedusteltu mahdollisuuksia järjestörahoituksen ja erityisesti järjestöjen monivuotisen rahoituksen kasvattamiseen.
Edelleen noin 70 prosenttia kansalaismäärärahoista kaavaillaan suunnattavan kumppanuusjärjestöille. Määrää saattaa tosin heilauttaa uusien kumppanuusjärjestöjen valinta vuoden 2013 aikana.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen osalta selvää vyönkiristystä on näillä näkymin tiedossa ainakin ystävyysseurojen rahoitukseen.
Kokonaisuudessaan kehitysyhteistyövarojen arvioidaan jäävän ensi vuonna 0,55 prosenttiin bruttokansantulosta ilman päästökauppatuloja. Asiasta lisää Kepan tiedotteessa.
Hallitus päätti eilen budjettineuvottelunsa vuoden 2013 talousarvioesityksestä. Se julkistetaan kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön nettisivuilla valtioneuvoston yleisistunnon 17.9.2012 jälkeen. Viimeistelty valtion talousarvio hyväksytään lopullisesti eduskunnan täysistunnossa joulukuussa.
Lisätietoja:

Ulkoministeriön talousarvioesitys 8.8.
Valtiovarainministeriön talousarvioesitys 8.8.