Paneelissa tentattavina María Cantillano Siunan kunnan tiedotustoimistosta (vas.) Kuva: Paneelissa tentattavina María Cantillano Siunan kunnan tiedotustoimistosta (vas.)

Nicaragua valmistautuu kunnallisvaaleihin: mikä on kansalaisyhteiskunnan rooli paikallishallinnossa?

Vaaleista on riittänyt puhuttavaa Nicaraguassa viimeisen vuoden ajan.

Teksti: Kirsi Chavda Kuva: Kirsi Chavda / Kepa

Sekä kansainväliset tarkkailijat että kotimaiset kansalaisjärjestöt moittivat 2011 marraskuun yleisvaaleja läpinäkyvyyden puutteesta sekä väärinkäytöksistä. Sandinistipuolueen Daniel Ortega valittiin tuolloin presidentiksi uudelle nelivuotiskaudelle ja sandinistit saivat määräenemmistön parlamenttiin.
Nyt puolueet ovat lämmittelemässä kampanjoitaan 4. marraskuuta pidettävien kunnallisvaalien alla. Keväällä mediassa kohistiin pikaisesti toteutetusta vaalilain uudistuksesta. Nyt puolet kunkin puolueen ehdokkaista tulee olla naisia ja kunnanvaltuutettuja valitaan huomattavasti aiempaa enemmän. Yleisvaalien jälkeen oppositio uhkasi olla osallistumatta kunnallisvaaleihin, jos sandinistiväritteistä keskusvaalilautakuntaa ei laiteta kiertoon. Ne ovat kuitenkin osallistumassa vaaleihin valtaosassa maan kunnista. Ihmetystä on herättänyt myös se, miksi vaalilautakunnat eivät enää saakaan aiemman käytännön tavoin kuvallisia listoja äänestäjistä. Äänestyslipukkeesta on poistettu pormestariehdokkaiden kuvat ja kunnanvaltuustoon ehdolla olevien nimet. Äänestäjät siis äänestävät puolueen listaa tietämättä keitä listalla on.
Rivit ovat matkan varrella rakoilleet niin hallituspuolue sandinisteissa kuin oppositiossakin. Sandinistit ovat kiistelleet siitä, päätetäänkö pormestariehdokkaista paikallistasolla vai puolueen keskustoimistossa. Viime vuoden vaaleihin asti suurimman oppositioryhmittymän manttelia kantanut liberaalipuolue PLC on kipristellyt uudistumispaineiden keskellä rökäletappionsa jälkeen. PLC ja nykyinen pääoppositiopuolue, niin ikään liberaali PLI, ovat olleet nokkapokassa ehdokasasettelusta. PLC on yrittänyt estää ehdokasvirran sen listoilta PLI:n listoille.
***
Kepan kumppani RTTM, pohjoisella Atlantin rannikon autonomisella alueella toimiva kansalaisjärjestöjen verkosto, järjesti syyskuun yleiskokouksessaan paneelin kansalaisyhteiskunnan roolista paikallishallinnossa. Sandinistien kunnallisvaltuutettu Carolina Centeno Chow Prinzapolkan kunnasta teki paneelissa tiliä vaalikauden saavutuksista. Hänen mukaansa 80 % Prinzapolkan ongelmista on ratkaistu: 29 000 asukkaan kuntaan on saatu sairaala ja urheilukenttä. Ulkopuolelta tulevat laittomat maanvaltaajat ovat alkuperäiskansojen pääosin asuttaman kunnan ykkösongelma.
Sekä Centeno että Siunan kuntalaisille hiljattain avatun tiedotustoimiston edustaja María Cantillano Amador peräsivät kansalaisilta aktiivisempaa otetta kunnallishallinnossa. Cantillano pyysi kansalaisyhteiskunnalta apua tiedotuksessa, jotta kuntalaiset tietäisivät tiedotustoimistosta ja käyttäisivät sen palveluja. Kunnanvaltuutettu Centeno puolestaan patisti RTTM-verkostoa laajentamaan kattavuuttaan kaikkiin kuntansa kyliin. Hänen mielestään kansalaisyhteiskunnan pitäisi kutsua kuntalaiset tutustumaan kunnan tekemiin investointeihin ja seuraamaan miten kalliiksi kunnan työ tulee huonojen yhteyksien päässä olevissa kylissä. Kansalaisjärjestöjen pitäisi myös kouluttaa kuntalaisia heidän oikeuksistaan.
Nicaraguan Atlantin rannikon paikallishallinto perustuu sekä kuntajärjestelmään että alkuperäiskansojen perinteiseen aluehallintoon. Paneelissa väiteltiin siitä, kummalla niistä on enemmän valtaa. Yleisö päätteli, että alkuperäisyhteisöjen johtajat ovat vastuussa omien yhteisöjensä tarpeiden tekemisestä tiettäväksi kunnallishallinnolle. Kunnan vastuulla on tyydyttää nämä tarpeet.
Paneelissa vertailtiin myös eri kuntien poliittista kulttuuria. Siunalaiset moittivat kuntansa puoluepoliittista jakautumista: jos PLC:läinen pormestari järjestää tapahtuman, niin sandinistit eivät osallistu. PLC:n kannattajat puolestaan karttavat sandinistien aloitteita. Carolina Centeno kommentoi kaikkien Prinzapolkan kunnanisien ja -äitien tekevän yhteistyötä yli puoluerajojen. Osallistujat miettivät miten kansalaisyhteiskunta voisi edistää prinzapolkalaista konsensushenkeä muissa alueen kunnissa.
Lopuksi Centeno heitti kutkuttavan kysymyksen kansalaisyhteiskunnalle. Hän kertoi olleensa aiemmin aktiivinen RTTM-verkostossa. Muut aktiivit olivat käskeneet häntä jättämään järjestön hänen päästyään kunnanvaltuustoon. Eikö sama ihminen mahdu sekä valtuustoon että kansalaisyhteiskuntaan?