Neuvottelut kestävän kehityksen tavoitteista tiivistyvät – Mitä sanoo Suomi?

Kestävän kehityksen tavoitteita muotoillaan vinhaa vauhtia YK:ssa. Vapun jälkeisellä viikolla New Yorkissa neuvoltiin siitä, mistä palasista vuosituhattavoitteiden jälkeinen uusi maailmanlaajuinen kehitysagenda koostuu.

Teksti: Aino Pennanen

Suomi piti kokousviikolla hyviä puheenvuoroja, mutta kansallisen näkemyspaperin julkistus antaa vielä odottaa itseään. Aikaa jahkailuun ei ole, sillä kesäkuun alussa ollaan siirtymässä hyvin yksityiskohtaisiin neuvotteluihin, joissa tekstejä käydään läpi rivi riviltä.Kesäkuussa 2012 Rio+20-kokouksessa perustetun niin kutsutun avoimen työryhmän tehtävänä on luoda seuraavalle sukupolvelle maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet. Kyse on radikaalista muutoksesta verrattuna vuosituhattavoitteisiin, jotka oli suunnattu lähinnä vain kehitysmaille. Uudet tavoitteet tulevat koskemaan kaikkia maita, myös Suomea.***Tällä hetkellä neuvotellaan 16 fokusalueesta, mutta New Yorkin väännön jälkeen myös tasa-arvoisuus ollaan nostamassa mukaan omaksi aihealueekseen. Tämä on ollut myös järjestöjen tavoitteena, sillä eriarvoisuus niin maiden sisällä kuin niiden välillä on kasvanut globaaliksi ongelmaksi.Tiivistystä kuitenkin tarvitaan, sillä voimat halutaan keskittää noin kymmeneen polttavaan globaaliin kehityskysymykseen. Tällä hetkellä keskustelaan muun muassa ilmastotavoitteen valtavirtaistamisesta osaksi kaikkia tavoitteita ja teollistumisen yhdistämisestä laajempaan taloustavoitteeseen.Suomi tukee näitä tiivistyksiä, mutta haluaisi kansalaisjärjestöjen tavoin saada rauhan ja turvallisuuden sekä oikeusvaltion ja hyvän hallinnon vielä omiksi erillisiksi tavoitteikseen. Tämä ei tule olemaan helppoa, sillä YK-jäsenmaat ovat asiassa syvästi jakautuneita.***Yksi tärkeimmistä ja vaikeimmista kysymyksistä tulee olemaan se, miten talousosio sovitetaan aidosti yhteen Suomenkin aktiivisesti ajamien maapallon kantokyvyn rajojen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen kanssa.Positiivista on, että Suomi ajaa rakenteellisia muutoksia talouden kestävöittämiseksi ja nostaa esiin muun muassa haitallisten tukien uudelleenohjaamisen, pääomapaon, yritysvastuun, vaihtoehtoiset BKT-mittarit sekä kestävän velka- ja lainapolitiikan.Lisäksi Suomi käytti New Yorkissa ääntään naisten aseman ja ihmisoikeuksien puolesta. Suomi nosti kärkinään esiin myös kestävän luonnonvarojen käytön, ekosysteemit ja biodiversiteetin sekä veden ja sanitaation. Suomen ja muiden maiden puheenvuoroihin ja kantoihin voi tutustua avoimen työryhmän verkkosivuilla.Yksityiskohtaisten kantojen lisäksi alle kuukauden päässä New Yorkissa neuvotellaan myös koko Post 2015 -agendan kantavista periaatteista. Avoimen työryhmän puheenjohtajat julkistivat siitä pari päivää sitten luonnoksensa.***Ulkoministeriö on kutsunut hiljattain koolle myös Suomen kansallisia näkemyksiä valmistelevan työryhmän, johon Kepakin kuuluu. Työryhmä kokoontuu kesäkuussa ottamaan kantaa uusimpaan neuvotteluluonnokseen, jonka odotetaan tulevan ulos helatorstain tienoilla.Suomen kansallista näkemyspaperia odotellassa kannattaa tutustua Kepan lausuntoon Suomen kantaluonnoksesta. Vaikutamme myös Beyond 2015 -verkostossa, joka on julkaissut oman kantapaperinsa.Maailma kylässä -festivaalilla keskustellaan Post 2015 -ohjelman rahoituksesta lauantaina 24.5. klo 11.20 Taiga-lavalla. Miten kestävä kehitys rahoitetaan? -keskustelussa ovat mukana YK:n kestävän kehityksen rahoituskomitean puheenjohtaja Pertti Majanen ja kehitysministeri Pekka Haavisto (vihr).Kepan koko asiaohjelma Maailma kylässä -festivaalilla