Neuvontaa hanketukea hakeville järjestöille

Järjestöjen kiittelemät Kepan hankeneuvontapäivät tulevat jälleen. Tänä vuonna neuvonta-aikoja voi varata sähköisen varausjärjestelmän kautta ja neuvontaa saa myös somalian kielellä. Lisäksi Kepan Tansanian maatoimisto osallistuu neuvontaan.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Kansalaisjärjestöt voivat vuosittain hakea ulkoministeriön tukea kehitysyhteistyöhankkeisiin. Tänä vuonna hakemukset tulee palauttaa ministeriölle sähköisen asiointipalvelun kautta 31.5. mennessä. Kepa tukee järjestöjä hankehakemusten työstämisessä tarjoamalla ilmaista, järjestökohtaista neuvontaa.Hankeneuvonnan ideana on auttaa järjestöjä tekemään mahdollisimman laadukkaita hankkeita.”Neuvonnassa katsotaan, miten hanke tukee hyvää kumppanuutta, onko idea selkeä, budjetti järkevä, hankkeen omistajuus oikeassa paikassa ja kokonaisuus toimiva sitä toteuttavien järjestöjen kannalta?” kertoo hankeneuvoja Marjukka Mankila.Järjestöhankkeiden tärkeänä tavoitteena on vahvistaa paikallista kansalaisyhteiskuntaa, jolloin hankkeita arvioidaan myös tästä näkökulmasta.Myös ulkoministeriö kiinnittää hankehakemusten arvioinnissa huomiota erityisesti hakemusten laatuun ja hankkeiden tuloksellisuuteen. Järjestöhankkeiden tulee myös noudattaa Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjauksia sekä valtionavustuslakia ja kehityspoliittista kansalaisyhteiskuntalinjausta.Hankeneuvonnassa järjestö saa sekä kirjallisen että suullisen palautteen hakemuksestaan. Neuvonta-ajalla hakemuksesta keskustellaan yhdessä neuvojan kanssa.Hankehakemuksen tulee olla täytettynä Kepassa viisi päivää ennen omaa neuvonta-aikaa. Jos aika menee liian tiukille ja näyttää siltä, ettei hakemus ole neuvontaan mennessä valmis, olisi järjestön hyvä ottaa ajoissa yhteyttä Kepaan.”Mitä valmiimpi ja huolellisemmin tehty hakemus on, sen parempaa neuvontaa Kepa pystyy antamaan”, muistuttaa Mankila.Kepan neuvonta-ajalla hakemuksia ei voi täyttää, vaan Kepan roolina on nimenomaan antaa vinkkejä hakemuksen kehittämiseksi. Hankehakemuksen mukana tulee toimittaa myös hankkeen budjetti.Yksityiskohtien tiedustelua ja lyhyitä kysymyksiä varten neuvonta-aikaa ei tarvitse varata, vaan yksittäisissä asioissa voi ottaa yhteyttä ihan normaalisti puhelimitse tai sähköpostilla.Tänä vuonna käyttöön otetussa sähköisessä varausjärjestelmässä näkyvät vain vapaana olevat ajat. Mankila kertoo, että somalian kieliset ajat ehdittiin jo varata loppuun. Tansanian toimistoon voi kuitenkin edelleen varata ajan sähköpostitse, tai erikseen sovittaessa Skypen välityksellä, tapahtuvaan neuvontaan.Kevät tietää kiirettä paitsi järjestöille, myös hankeneuvonnalle ja sen vuoksi Mankila lähettää vielä terveiset: olisi hyvä, jos järjestöt kertoisivat aikaa varatessaan, mihin he erityisesti haluavat neuvonnassa keskittyä. Näin päästään suoraan paneutumaan järjestölle kaikkein tärkeimpiin kohtiin.Olisi myös hyvä, ettei neuvonta jäisi liian viime tippaan ennen haun umpeutumista, sillä periaatteena olisi käydä neuvonnassa saatu palaute läpi myös etelän kumppanin kanssa. Jos hakemuksessa taas on perustavanlaatuisia ongelmia, käy aika niiden parantamiseksi vähiin, jos neuvonta-aika on kovin lähellä hakemusten jättöpäivää.Vinkkinä vielä lopuksi, että hankeneuvontaa saa Kepasta ympäri vuoden. Järjestöt voivatkin hyödyntää myös rauhallisempia jaksoja syksyisin ja talvella.Lisätietoja saa hankeneuvoja Marjukka Mankilalta, marjukka.mankila@kepa.fi, 050 317 6729.Kepan ohjeita hakemuksen tekoonKepan itseopiskelupaketti hanketyöhönUlkoasiainministeriön hakuilmoitusSähköinen asiointipalveluHanketuen käsikirja, joka sisältää tuen myöntämisen kriteeritKepan sivuilla on myös erikielisiä versioita UM:n lomakkeista, joita saa hyödyntää hakemusten teossa.