Näytetään tahtotilamme kestävän kehityksen puolesta

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen juuret ovat Riossa ja tavoite maapallon rajat huomioon ottavassa kehityksessä. Kepa oli mukana luomassa yhteiskuntasitoumusta ja julkaisi oman toimenpidesitoumuksensa ensimmäisten joukossa. Nyt haastamme jäseniä mukaan tekemään oman sitoumuksensa ja tekemään töitä kestävän kehityksen puolesta myös omassa toiminnassaan.

Teksti: Inka Hopsu

Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin viime vuonna ja Kepa oli mukana neuvottelemassa uuden strategian sisältöjä. Prosessin aikana päädyttiin strategiapaperin sijaan yhteiskuntasitoumukseen, jonka otsikoksi tuli: ”Suomi, jonka haluamme 2050”.Yhteiskuntasitoumus on jatkoa YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa Riossa kesällä 2012 tehdyille päätöksille. Yhteiskuntasitoumuksen tarkoituksena on saada eri tahot toimimaan siten, että maapallon rajat riittävät meille kaikille myös tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ilmaiseekin yhteistä, pitkän aikavälin tahtotilaa tulevaisuuden Suomesta.Muutoksen välttämättömyydestä ja hyvän elämän mahdollistamisesta myös tuleville sukupolville tuli neuvottelujen aikana sitoumuksen perusta. Kepan edustajana neuvottelin mukaan globaalin vastuun näkökulmaa ja Suomen vastuuta johdonmukaisesta toiminnasta.Sitoumuksen kahdeksan tavoitetta ja visio yhdistävät ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin tavoittelun kestävään talouteen. Yhteiskuntasitoumus sisältää kahdeksan keskeiseksi katsottua tavoitetta, joita ovat:1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin2. Osallistuvien kansalaisten yhteiskunta3. Työtä kestävästi4. Hiilineutraali yhteiskunta5. Luonnonvarojen kantokyvyn huomioiva kulutus6. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt7. Resurssiviisas talous8. Luontoa kunnioittava päätöksentekoKonkreettisille tavoitteille on työstetty mitattavia indikaattoreita. Kestävän kehityksen toimikunta jatkaa sitoumuksen toteutumisen seurantaa näiden avulla.***Myös Kepa on työstänyt oman sitoumuksensa ensimmäisten joukossa. Kepan lupaa sitoutumuksessaan edistää ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja pienentää omaa ekologista jalanjälkeään.Yksi Kepan kehityspoliittisen vaikuttamistyön painopisteistä on ilmasto-oikeudenmukaisuuden edistämisessä, mikä tarkoittaa, että huomiota kiinnitetään kehitysmaiden ja ilmastonmuutoksesta kaikkein eniten kärsivien puolustamiseen.Kepa keskittyy poliittisiin päättäjiin vaikuttaessaan erityisesti ilmastorahoitukseen, Suomen ilmastovastuuseen, kehitysmaissa toteutettavien ilmastotoimien oikeudenmukaisuuteen sekä kansainvälisiin ilmastosopimuksiin ja ilmastodemokratiaan.Ekologista jalanjälkeään Kepa lupaa pienentää vähentämällä lentomatkoja, huomioimalla ympäristötekijät paremmin hankinnoissa, säännönmukaistamalla henkilöstön ympäristökasvatusta sekä vähentämällä toimistopaperin kulutusta ja painotuotteiden määrää.Kepan ympäristösitoumus on tehty vuosille 2014 ja 2015 ja sitoutumus edellyttää, että esimerkiksi lentomatkustamisesta luovutaan kokonaan Suomen sisällä ja kohteissa, jotka voi helposti saavuttaa junalla, ja että Kepan järjestämissä tilaisuuksissa tarjotaan ainoastaan kasvisruokaa.Nyt Kepa haluaa haastaa jäsenjärjestönsä ilmaisemaan oman tahtotilansa tulevaisuuden kestävästä kehityksestä tekemällä sitoutumuksen. Haastan järjestöt mukaan  pohtimaan kestäviä tulevaisuuden näkymiä, pieniä ja suuria asioita, joihin järjestönne voisi sitoutua, ja näin levittämään tietoisuutta ja  toimimaan osaltaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen toteutumiseksi.Sitoumus 2050 -verkkosivuilla voi selailla jo julkaistuja sitoutumuksia ja tutustua tarkemmin kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen laatimiseen.