Muutosteoriaa paljain jaloin

Osallistuin viime marraskuussa Barefoot Guide -kirjoitustyöpajaan Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Päällimmäisenä mieleeni jäi valtava yhteinen halu ymmärtää syvemmin muutosvoimia, valmius haastaa totuttuja toimintatapoja ja into saada yhdessä aikaan jotain hyödyllistä ja tärkeää.

Teksti: Laura Lager Kuva: Laura Lager

Työpajassa työstimme neljättä Barefoot Guidea, opasta, joissa jokaisessa keskitytään sosiaaliseen muutokseen eri näkökulmista. Paljasjalkaisuudella tarkoitetaan ihmisten kokemuksiin ja tarinoihin perustuvaa teoretisointia, käytännöllisyyttä ja ihmislähtöisyyttä sekä yritystä kirjoittaa ymmärrettävästi ja elävästi.Kirjoitamme neljättä paljasjalkaopasta yhteisönä, jonka jäsenet työskentevät eri puolilla maailmaa. Työpajaan osallistui yhteensä 28 kirjoittajaa 16 eri maasta, suurin osa Afrikan maista. Viisi kokonaista päivää olimme kirjoitustyöpajan osallistujia ja lähdimme kotiin kirjoittajayhteisön jäseninä, kuten Doug Reeler, yksi fasilitaattoreista sanoi.Viiden päivän aikana keskusteltiin kirjoittamisen lisäksi siitä, miten yhteiskunnallinen muutos tosielämässä käynnistyy ja etenee sekä siitä, minkälaisia rooleja meillä itsellämme voi olla muutoksessa. Valmiiden vastausten sijaan päädyimme kyselemään itseltämme ja toisiltamme yhä enemmän.***Olen lukenut kriittisiä ja itsekriittisiä analyysejä ja huomioita tämänhetken valtavirtaisista tavoista yrittää vauhdittaa kehitystä ja saada aikaan muutosta. Paljasjalkakirjoittajien joukossa oma näkemykseni siitä, kuinka tärkeää on uskaltaa etsiä toisenlaisia näkökulmia ja tapoja toimia sekä tutkailla syvemmin nykyisiä onnistumisia ja epäonnistumisia, vahvistui entisestään.Tarkoituksena on ajatella selkeämmin ja ymmärtää mitä pitäisi hylätä, mitä uutta keksiä tai mitä vanhaa kaivaa naftaliinista. Jos eri konteksteissa ja erilaisissa tehtävissä työskentelevien kirjoituspajaosallistujien pysähtyminen yhdessä ajattelemaan, kyselemään, kuuntelemaan ja kirjoittamaan tuntui meistä merkittävältä, uskomme että tällaisesta olisi hyötyä muillekin.***Kirjoituspajaan osallistujat ja etäosallistuneet jatkavat Johannesburgin kohtaamisen jälkeen omien tarinoidensa kirjoittamista ja toistensa kirjoitusten kommentoimista.Tarkastelemme myös mitä yhteyksiä eri tarinoilla on ja mitä tarinat voivat opettaa toisista tarinoista. Paljasjalkaoppaan teorioita aiotaan työstää tositarinoiden ja niihin liittyneiden pohdintojen pohjalle.Yhteistä on ihmislähtöisyys ja valta-asetelmien analysointi. Ei ole uutta ajatella muutoksen lähtevän ihmisistä ja yhteisöistä, alhaalta ylös ja vertaisilta toisille. Tällainen perusajatus tuntuu vain välillä painuneen sanahelinäksi, kun muutosteorioita on tuotettu ylhäältä alaspäin.Luvassa ei ole valmiita vastauksia eikä ajatusta, että seuraava Barefoot Guide olisi valmis puheenvuoro. Pikemminkin on kyse siitä, että käynnistetään keskustelua ja osallistutaan ymmärryksen lisäämiseen. Haluatko osallistua? Olemme aloittamassa paljasjalkaopintopiirin Suomessa ja opintopiirin kick-off järjestetään 3.4.2014 klo 16.30-19.30 Kynnyksen tiloissa.LisätietoaKirjoitustyöpajan verkkosivutBarefoot Guide -yhteisön verkkosivut ja aikaisemmat Barefoot Guidet