Mosambikin apuriippuvuus vähenemässä

Mosambik on viimeisen kahden vuoden aikana onnistunut vähentämään asteittain apuriippuvuuttaan.

Teksti: Pauliina Sarvilahti-Jiménez

Vuonna 2012 Mosambikin kuuden miljardin dollarin budjetista enää noin 40 prosenttia saadaan kehitysapuvaroista ja lainoista, kirjoittaa Mosambikin valtiollinen uutistoimisto AIM.
Vielä vuonna 2010 yli 50 prosenttia valtion budjetista tuli avunantajamailta. Mosambik pyrkii vähentämään edelleen vuoteen 2014 mennessä ulkopuolista rahoitusta 31 prosenttiin. Talousministeri Manuel Changin mukaan avun vähentyminen on tukijamaiden tarkan laskennan tulosta ja toisaalta maan valuutan vahvistumisen ansiota. Monet avunantajamaista ovat leikanneet tai pitäneet avun ennallaan, vain EU nosti tukeaan. Nousevista talousmahdeista erityisesti Brasilia avustaa Mosambikia mittavasti myös kahdenvälisin Etelä—Etelä-vaihdoin.
Mosambik on pystynyt pitämään noin 7 prosentin vuosittaista talouskasvuaan yllä maailmanlaajuisesta talouskriisistä huolimatta. Vuoden 2012 aikana pääministeri Aires Alin mukaan maatalous- ja metsäsektorin tuottavuus tulee lisääntymään. Sokeriruo’on viljely on ohittamassa maalle perinteisesti tärkeän cashewpähkinöiden tuotannon. Maissin, vehnän ja riisin tuottavuus on myös kasvussa, vaikka edelleenkin maa on riippuvainen näiden peruselintarvikkeiden maahantuonnista.
Kaivossektorin tuotot Teten provinssin hiiliteollisuuden myötä tulisi näkyä jo selvästi ensi vuoden budjetissa. Myös kalastus on nousemassa talouden kannalta tärkeäksi pienen taantumakauden jälkeen, joka johtui erityisesti ylikalastuksesta.
***
Mosambik on priorisoinut julkisessa kulutuksessaan koulutus- ja terveyssektoria. Lisäksi maatalouden tuottavuuteen ja infrastruktuuriin, erityisesti tieverkoston parantamiseen, keskitytään yhä enemmin tulevaisuudessa.
Mosambikin haasteet kehityksen tiellä ovat kuitenkin edelleen mittavat. Inhimillisen kehityksen indikaattoreiden mukaan Mosambik on maailman neljänneksi köyhin maa.
Taistelua korruptiota vastaan tulisi monien mukaan vahvistaa, ja tavalliset kansalaiset surkuttelevat sitä, ettei vuosittainen talouskasvu näy ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisenä. Myös avunantajamaiden ryhmä on jo aiemmin tänä vuonna vedonnut maan hallitukseen korruption vastaisen työn lisäämisestä.
Transparency Internationalin mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana korruptio onkin vain kasvanut päinvastaisista puheista huolimatta. Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto ovat suositelleet jopa maan talousmallin muuttamista. Nyt annettavat valtavat verohelpotukset megaprojekteille eivät ole enää perusteltavissa maan sijoitusilmapiirin muututtua suopeammaksi. Tämänhetkinen malli näyttäisi vain kärjistävän tuloeroja ja siten vaikutus yhteiskuntarauhaan voi olla negatiivinen talouskasvusta huolimatta.
Kirjoittaja toimii Kepan kehityspoliittisena työntekijänä Mosambikissa.