Miten järjestöt täydentävät Suomen kehityspolitiikkaa?

Ulkoministeriön kehitysevaluointi (EVA-11) toimeenpanee parhaillaan evaluointia täydentävyydestä Suomen kehityspolitiikassa ja – yhteistyössä. Evaluointi tarkastelee laajasti myös kansalaisjärjestötyötä.

Teksti: Kaisu Tuominen

Täydentävyyden on vuosikymmenien ajan korostettu lisäävän kehitysyhteistyön vaikuttavuutta – onko näin?Täydentävyydellä on useimmiten viitattu siihen, että eri toimijoiden työ tukee ja täydentää toisiaan. Järjestöjen kautta esimerkiksi voidaan toimia sellaisilla alueilla, aloilla ja ihmisryhmien keskuudessa, joihin julkisen kehitysyhteistyön keinot ja välineet eivät aina ulotu. Kansalaisjärjestörahoituksen kautta Suomen kehitysyhteistyö ulottuu pääyhteistyömaita huomattavasti laajemmalle.Evaluointi lähestyy täydentävyyttä laajemmasta näkökulmasta. Kansalaisjärjestöjen osalta se etsii vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:Millaista yhteistyötä suomalaisjärjestöt tekevät keskenään ja miten ne koordinoivat keskenään työtään?Miten yhteistyötä tehdään muiden kehitysyhteistyötoimijoiden kuten kansainvälisten kansalaisjärjestöjen, paikallisten järjestöjen ja monenkeskisten toimijoiden kanssa?Miten Suomen kehitysyhteistyön eri toimijat voisivat täydentää toisiaan ”vertikaalisesti” eli edistää Suomen kehityspoliittisia tavoitteita useilla eri tasoilla kansainvälisen ja kansallisen tason politiikkatyöstä ruohonjuuritasolle?Saataisiinko Suomen kehitysyhteistyöllä enemmän aikaan, mikäli järjestöt tulisivat vahvemmin mukaan Suomen maaohjelmiin pääkumppanimaissa ja ponnistelisivat maaohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi vahvuusalueellaan ruohonjuuritasolla kaikkien heikoimpien ja syrjityimpien parissa?Tulisiko ”perinteistä” järjestöjen itsensä suunnittelemaa kehitysyhteistyötä jatkaa ja missä määrin, vaikka se lisäisikin Suomen kehitysyhteistyön pirstaleisuutta?Mitä sinä ja järjestösi ajattelette täydentävyydestä? Miten eri toimijoiden välistä yhteistyötä voisi tukea? Miten ja millä perusteilla järjestöt voisivat osallistua Suomen maaohjelmiin pääyhteistyömaissa? Voiko suomalaisten järjestöjen kehitysyhteistyön keskittämistä harvempiin maihin edes harkita?EVA-11 ja kansainvälinen evaluointitiimi järjestävät keskiviikkona 3. huhtikuuta klo 13.15 Säätytalolla kuulemistilaisuuden järjestöille. Ilmoittaudu mukaan kertomaan kantasi, kommentoi blogiin tai ota yhteyttä ja kerro, mitä Kepan edustajien tulisi kuulemistilaisuudessa korostaa.Lisätiedot kuulemistilaisuudesta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Kepan tapahtumakalenterista.