Miten hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kehitysyhteistyössä?

Kepan koulutuksessa kerrotaan, kuinka tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia myös järjestöjen kehitysyhteistyöhön.

Teksti: Kaisu Tuominen

Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia järjestöjen kehitysyhteistyöhön. Mobiiliteknologian välittämät hintatiedot ja markkinointiratkaisut auttavat pienviljelijää saamaan paremman hinnan tuotteistaan. Teknologia myös auttaa mobilisoimaan ihmisiä, kartoittamaan avuntarpeita kriisitilanteissa tai helpottamaan HIV-positiivisten terveysneuvontaa Afrikan syrjäseuduilla.
Millaisia kokemuksia järjestöillä on teknologiasta ja miten se tukee yhteistyön tavoitteita? Näihin aiheisiin perehdymme Kepan koulutuksessa 3.3.
MKFC Helsinki Collegen Eva Kagirin aloitteesta ryhdyimme viime syksynä suunnittelemaan suomalaisille kehitysyhteistyöjärjestöille suunnattua koulutusta tieto- ja viestintäliikenneteknologian käytöstä sekä kartoittamaan sen tarjoamia mahdollisuuksia järjestöjen kehitysyhteistyössä. Asian parissa aktiivisesti toiminut Plan Suomi tuli pian mukaan koulutuksen suunnitteluun.
Toivon, että monen järjestön edustaja innostuu mukaan koulutukseen jakamaan kokemuksiaan, oppimaan tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksista sekä pohtimaan sen hyötyjä omassa hanketyössään.
Oma kännykkäni on vanhaa vuosimallia ja radiota ihmeellisempien sovellusten käyttö rajoittuu satunnaisiin Facebook-käynteihin. Alla muutama esimerkki, jotka ovat innostaneet minua perehtymään teknologian mahdollisuuksiin.
Plan: Teknologia palvelee kehitystä Keniassa
Planin Mika Välitalo toteaa järjestön verkkouutisessa, että keskeistä on pohtia mihin tarpeisiin teknologiaa tarvitaan. Planin ja Nokian pilottihankkeessa mobiiliteknologiaa hyödynnetään vastasyntyneiden rekisteröinnissä. Mobiilisovelluksella tiedot kulkevat nopeasti ja samalla paikallishallinto säästää rahaa ja aikaa.
Ushahidi: Haitin kriisikartta
Ushahidi-blogikokonaisuuden avulla koottiin Haitin 2010 tammikuun maanjäristyksen jälkeen tietoa muun muassa talojen alle jääneistä ihmisistä ja avuntarvitsijoista sekä seurattiin avun perille menoa.
Tekstiviesteillä terveyttä Pakistanin lapsille
MKFC Stockolm Collegen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun mobiilisovelluskilpailun voittaneessa pilottikokeilussa pakistanilaisille lapsille lähetettiin terveysneuvontaviestejä tekstiviestein.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Kepan koulutukseen 3.3. klo 9-16