Mitä uutta järjestöjen hanketuen haussa?

Oletko selvillä ulkoministeriön hanketukihaun muutoksista? Ulkoministeriö ohjeisti hakijoita Kepan järjestämässä tilaisuudessa.

Teksti: Helena Nevalainen

Ulkoministeriön avustusta kansalaisjärjestöjen ja kuntien kehitysyhteistyöhankkeille 2017–2020 voi hakea 13. toukokuuta klo 16.15 asti Ulkoministeriön sähköisen asiointijärjestelmän kautta.Ulkoministeriön mukaan hanketuen taustatekijöinä tänä vuonna ovat valtioneuvoston linjaus Suomen kehityspolitiikasta sekä kehitysyhteistyövarojen ja UM:n kansalaisyhteiskuntayksikön henkilöstöresurssien leikkaus.Hyvänä asiana todettiin, että nykyiset kansalaisjärjestöjen tuki-instrumentit säilyvät: ohjelmatuki, hanketuki, VGK-tuki, EU-tuki sekä INGO-tuki. Laadullisia vaatimuksia kuitenkin on nostettu kaikkien tukimuotojen osalta.Suomen kehityspolitiikka pohjaa kestävän kehityksen tavoitteisiin, päämääränään köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen. Sen keskeiset arvot, mukaan lukien ihmisoikeudet, on huomioitava kaikessa kehitysyhteistyössä. Tärkeää on että suomalainen kansalaisyhteiskunta osallistuu kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen.***Tämän vuotisessa haussa on päivitetty hanketuen ehdot, ehtoja täydentävä ohjeistus sekä hakulomakkeet. Hakukriteereitä on täsmennetty, ja ne ovat kaikki avoimesti nähtävillä hakuilmoituksessa.Hanketuen käsikirja ei ole enää voimassa eikä yleistä hankeohjeistusta siten enää ole. Hakijan tulee tarkaan perehtyä valtionavustusten yleisiin ehtoihin sekä hanketuen lisäehtoihin.Tukea voivat hakea suomalaiset kansalaisjärjestöt (rekisteröityneet yhdistykset ja säätiöt) ja kunnat. Hankkeen toteutusmaana on oltava OECD/DAC:n määrittelemä kehitysmaa. Hankkeen tulee myös edistää vähintään yhtä kehityspoliittista painopistettä ja olla ihmisoikeussensitiivinen. Huomiota tullaan kiinnittämään myös hankkeen tulosperustaisuuteen.Hakukierros järjestetään tästä lähtien vain joka toinen vuosi, mutta tukea voi hakea 1-4 vuodelle. Seuraava hakukierros on vasta vuonna 2018, joten vuodelle 2018 on haettava tukeasiis  myös tässä haussa. Suunnitteluhankkeille ei voi enää saada tukea. Omarahoitusosuus on edelleen 15 prosenttia hankkeen kokonaisbudjetista (7,5 prosenttia hyväksytyissä vammaishankkeissa).Hakulomakkeisiin on tehty muutoksia ja suurimmat muutokset ovat kehityspoliitiset markkerit tilasto-osuudessa, selkeämmin esillä oleva tulosketju, lähtötaso tulee määritellä tavoitellulle tulokselle, täyttöohjetta on tarkennettu ja pakollisina liitteinä ovat aiesopimus sekä hankeasiakirja.Suurin yksittäinen muutos entiseen on takautuva maksatus. Hankkeen viimeisen vuoden valtionavustuksesta maksetaan enintään 90 prosenttia etukäteen ja loput 10 prosenttia hyväksyttyä loppuraporttia vastaan.Hakemuksia arvioidaan usean laatukriteetin perusteella, jotka tarkastelevat muun muassa hakijan kapasitettia ja asiantuntemusta alalta, hankkeen kumppanuuksia, hankkeen politiikkarelevanssia, hyödynsaajien osallistamista ja omistajuutta, hankkeen tulosperustaisuutta, hankkeen seuranta- ja evaluointisuunnitelmia sekä hankkeen täydentävyyttä.***Infotilaisuudessa kuultiin myös joitain teknisiä vinkkejä. Hakulomakkeet tulee ladata UM:n verkkosivuilta omalle koneelle ennen avaamista ja täyttöä. Lomaketta tulee tallentaa säännöllisin ajoin sitä täytettäessä, ettei teksti katoa jos lomake sulkeutuu. Liitetiedostojen nimissä ei saa olla ääkkösiä, välilyöntejä eikä muita erikoismerkkejä kuin ala- ja väliviivoja. Punainen otsikko viestii virheellisesti täytetystä kohdasta.Ennen hakemuksen jättämistä tulee hakijoiden toimittaa perustietoilmoitus liitteineen ministeriöön  30.4. mennessä. Yksi perustietoilmoitus hakijaa kohtaan riittää ja samaa tunnusta voi käyttää useampaan hakemukseen. Perustietoilmoituksen vastaanottokuittauksessa saatava tunnus tarvitaan hakemusta täytettäessä. Kuittaus (pdf-asiakirja) tulee avata sähköisellä asiointitilillä.Hanketuen hakeminen edellyttää KATSO-tunnistautumista ja sähköistä asiointitiliä UM:n asiointipalvelussa. Kaikki asiakirjat, niin sanotut PDF-hakemukset, tulee aina ensin liittää asiointipalveluun ja tämän jälkeen panna vireille. Muuten hakemus ei lähde UM:n asiointitilille.Hakemusten käsittely kestää noin puoli vuotta. Hakemus käy läpi seuraavat vaiheet:Kansalaisyhteiskuntayksikön arviointiLausunnot neuvonantajilta ja alueosastoilta/edustustoiltaUM:n sisäisen laaturyhmän käsittelyUlkomaankauppa- ja kehitysministerin kokonaisrahoituspäätös ja yksikönpäällikön hakemuskohtainen valtionavustuspäätösKepa tarjoaa hankehakemusten kommentointia ajalla 18.4.-6.5.2016. Lisätietoja hankeneuvonnan ajanvaraussivulta.Lisävinkkejä kehitysyhteistyöhankkeisiin, suomeksi ja englanniksi löydät Kepan itseopiskelupaketista.Lisätietoja hanketuen hakuun liittyen antaa kehitysyhteistyöneuvoja Helena Nevalainen (puh. 050 317 6729) helena.nevalainen@kepa.fi.