Mitä kuuluu VKK- ja matkatukien uudistukselle?

Vuoden verran on keskusteltu siitä, voisiko Kepa jakaa järjestöille viestintä- ja kehityskasvatustukea sekä tukia hankevalmistelu- ja konferenssimatkoja varten. Lopullista päätöstä odotetaan edelleen.

Teksti: Auli Starck

Marraskuussa 2012 Kepan vuosikokous päätti vastata myönteisesti ulkoministeriön aloitteeseen ottaa järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustuet (VKK) sekä matkatuet Kepan jaettavaksi.Tammikuussa 2013 Kepa jätti ministeriöön rahoitushakemuksen tämän uudistuksen toteuttamiseksi ja uuden järjestötukiyksikön perustamiseksi. Samalla haettiin rahoitusta järjestöille jaettaviin matkatukiin kesäkuusta 2013 lähtien sekä vuoden 2014 viestintä- ja kehityskasvatustukiin.Kepan suunnitelmaan sisältyy kokonaan uuden yksikön perustaminen tukien hallinnointia varten. Tukihakemusten käsittelyä, päätöksentekoa ja seurantaa varten luodaan hyvää hallintotapaa noudattavat käytännöt.Järjestöjä huolettaneet kysymykset esimerkiksi päätöksentekijöiden jääviydestä tai Kepan jäsenten ja ei-jäsenten tasa-arvoisesta kohtelusta huomioidaan selkeissä ohjeistuksissa. Matkatukien osalta päätökset tehdään Kepan sihteeristössä, VKK-tukien päätökset puolestaan uudessa asiantuntijajaostossa, jossa voi olla jäseninä järjestöedustajia sekä viestinnän ja kasvatusalan asiantuntijoita.Tukien hakua varten luodaan uudet lomakkeet ja ohjeistukset, jotka eivät tänä vuonna kuitenkaan suuresti poikkea ministeriön aiemmin käyttämistä. Myöhemmin on tarkoitus siirtyä sähköiseen hakuun ja raportointiin.Matkatukien osalta ulkoministeriö on ilmoittanut ottavansa hakemuksia vastaan 15.4.2013 asti. Puolentoista kuukauden tauon jälkeen matkatukien käsittelyn on tarkoitus siirtyä Kepalle 1.6.2013 lähtien. VKK-haun on suunniteltu ajoittuvan alkusyksyyn.Kaikista ministeriön tekemistä päätöksistä raportoidaan edelleen UM:lle.***Uudistukseen on alusta asti sisältynyt ajatus tukimuotojen kehittämisestä. Järjestöjen toiveita ja ideoita kerättiin jo vuoden 2012 keskustelujen aikana. Kehittämistyötä jatketaan syksyllä yhdessä järjestöjen kanssa keräämällä palautetta vuoden 2013 käytännöistä sekä järjestämällä kaikille sidosryhmille yhteinen vuosiseminaari. Samalla varmistetaan, ettei ulkoministeriön ja globaalikasvatusta tekevien järjestöjen välinen vuoropuhelu katkea, vaikka rahoitus tulisikin Kepan välityksellä.Kuten sanottu, lopullista päätöstä vielä odotellaan, joten näihin suunnitelmiin sisältyy varaus. Kepaan perustettu projektiryhmä on aloittanut uudistuksen valmistelut, mutta moni yksityiskohta ja aikataulu ovat kiinni ulkoministeriön päätöksestä ja rahoituksesta. Kun päätös varmistuu, Kepa tiedottaa asiasta järjestöille pikimmiten – seuraa siis Kepan jäsenblogia ja muita kanavia.Lisätietoja aiheesta antaa järjestökoordinaattori Auli Starck, auli.starck@kepa.fi.Kepa.fi: VKK- ja matkatukiuudistusUM: Ilmoitus matkatukien käsittelystä