Mitä Kepa sai aikaan vuosina 2013–2015?

Kepa lupasi ohjelmakaudella 2013–2015 vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi, vahvistaa järjestöjen mahdollisuuksia tuoda esiin globaalin vastuun teemoja ja edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Teksti: Kaisu Tuominen

Mitä saatiin aikaan? Keskeiset tulokset on esitetty oheisessa infografiikassa.

Kepan tavoitteiden saavuttamiseksi on yhä tehtävää. Köyhyys ja eriarvoisuus ovat maailmanlaajuisia haasteita niin maiden välillä kuin niiden sisälläkin. Kepan työ jatkuukin ohjelmakaudella 2016-2018 samojen päätavoitteiden edistämiseksi.

Kepan tulokset 2013-2015
Create your own infographics