Ministeriöltä 15,9 miljoonaa järjestöjen kehitysyhteistyöhön

Valtionavustusta myönnettiin 80 hankkeelle yhteensä 15,9 miljoonaa euroa. Suosituimmat maat olivat Tansania, Somalia, Kenia ja Nepal. Valtionavustus kohdistuu vuosien 2015–2017 aikana toteutettaville kehitysyhteistyöhankkeille.

Teksti: Helena Nevalainen

Ulkoministeriön verkkosivuilla julkaistun uutisen mukaan pienten ja keskisuurten suomalaisjärjestöjen suuntautuvat muun muassa opetus- ja terveyssektoreille, kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen sekä maatalouden kehittämiseen. Hakemuksia ministeriöön lähetettiin 124 kappaletta.Ministeriön mukaan hakemusten arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota suunniteltuihin tuloksiin. Uutisen liitteenä on lista valtionavustusta saaneista järjestöistä.Haku on vuosittainen, ja seuraava haku käynnistyy maaliskuussa. Ministeriö tukee suomalaisten kansalaisjärjestöjen toteuttamaa kehitysyhteistyötä eri muodoin vuosittain yli 110 miljoonalla eurolla.