Luvassa uudistuksia hanketukeen

Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntaseminaarissa kuultiin uutisia mahdollisista hanketuen hakuun tulevista muutoksista. Mikä oli sinun reaktiosi?

Teksti: Riikka Mikkola

Hanasaaressa 25. maaliskuuta järjestetyn kansalaisyhteiskuntaseminaarin iltapäivässä kuultiin mahdollisista hanketuen hakuun tulevista muutoksista. Myös VGK-tukeen on suunnitteilla muutoksia.Hanketuen hakukierroksessa vuodelle 2016 siirryttiin uuteen aikatauluun – hakemukset tulee toimittaa ministeriön sähköisellä hakulomakkeella 13. toukokuuta 2015 klo 16.15 mennessä. Myöhässä toimitetut hakemukset tullaan hylkäämään automaattisesti. Muutoksen tavoitteena on aikaistaa myös päätöksentekoprosessia. Lisätietoja hakuprosessista löytyy Ulkoministeriön sivuilta ja Kepan jäsenblogista.Toinen, vasta suunnitteluvaiheessa oleva ehdotus, oli hankehakukierroksen järjestäminen vain joka toinen vuosi. Muutoksen taustalla on ministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön toive tehostaa prosesseja ja sitä kautta vähentää odotettavissa olevien henkilöresurssien leikkausten vaikutuksia. Jaettavaan tukimäärään muutoksella ei olisi yksikön päällikön Jyrki Nissilän mukaan vaikutusta, vaan uudistus koskisi vain määrärahojen jakoajankohtaa. Uusi hakukalenteri tulisi voimaan 2017 hakukierroksen jälkeen.Ehdotus on mielenkiintoinen ja sen vaikutukset järjestöissä varmasti moninaiset. Päällimmäisiksi kysymykseksi nousee ainakin suunnittelurahan käyttö, hankkeiden pituus – yleistyisivätkö neljän vuoden hankkeet vai pidettäisiinkö toteutuksessa vuoden tauko uutta hakukierrosta odotellessa – ja hylättyjen hakemusten uudelleenkäsittely. Entä miten tämä muutos näkyisi raportointivelvollisuuksissa ja vaateissa?Jyrki Nissilä pyysi puheenvuorossaan järjestöjen mielipiteitä siitä, miten ehdotus toteutettuna vaikuttaisi järejstöjen toimintaan – positiivisesti tai negatiivisesti? Toisiko hakukierrosten harventaminen toivottuja säästöjä ja lisäisi toiminnan tehokkuutta?Miten sinä reagoit kuullessasi uutisen? Mitkä ehdotetun muutoksen vaikutukset olisivat sinun järjestössäsi? Onko sinulla mielessäsi muita tai vaihtoehtoisia keinoja tehostaa hallintoprosesseja ja samalla taata järjestöille mahdollisuus jatkossakin toteuttaa tuloksellisia kehitysyhteistyöhankkeita?