Luonnos luonnokselta parempi maailma?

NEW YORK — YK:n kestävän kehityksen tavoitteita koskevissa Post 2015 -neuvotteluissa on vihdoin julkaistu viimeinen luonnos loppuasiakirjaksi. Mutta kelpaako se kaikille?

Teksti: Jouni Nissinen

Puheenjohtajat pitivät sittenkin lupauksensa, ja saimme sunnuntai-iltana 26. heinäkuuta yhdentoista aikaan luettavaksemme uuden loppuasiakirjaversion. Tämän pitäisi nyt olla se aivan vihoviimeinen luonnos.Järjestöedustajat ehtivät ensikommenteissaan pitää luonnosta aikaisempaa versiota parempana. Se keskittyy enemmän ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa, tavoitteiden toteuttamista käsittelevä luku on parantunut ja ilmastonmuutoksen torjuntaa käsittelevät kohdat ovat terävöityneet. Silti teksti on joiltain osilta heikkoa ja lauseet ovat jopa heikentyneet aikaisemmasta versiosta. Tai ainakaan muotoilu ei ole parantunut.Dokumentissa on edelleen monta kohtaa, joista tultaneen käymään pitkiä neuvotteluja. Tällaisia ovat esimerkiksi aiemmassa blogikirjoituksessani mainittu merioikeusyleissopimuksen kattavuuden muotoilu sekä Riossa vuoden 1992 ympäristön ja kehityksen maailmankonferenssissa laadittujen niin sanottujen Rion periaatteiden ilmaiseminen tekstissä. Periaatteita on yhteensä 27.Kehitysmaaryhmä nostaa toistuvasti keskusteluun sen, että tekstissä pitää mainita periaate seitsemän eli yleisten mutta eriävien velvollisuuksien periaate, joka tarkoittaa suunnilleen sitä, että eri mailta vaaditaan eri asioita niiden varakkuuden ja toimintakyvyn mukaan. Länsimaat pelkäävät, että kehitysmaat yrittävät tämän periaatteen varjolla laistaa omista velvoitteistaan ja vierittää kaiken vastuun länsimaille.Myöskään perheen merkitystä käsittelevän kappaleen muotoilu ei kelpaa monille länsimaille, sillä se viittaa liiaksi ydinperheeseen eikä huomioi nykyisiä vähemmistöjen oikeuksiin liittyviä perhekeskusteluja.* * *Asiakirjaluonnoksen rakenne on myös muuttunut aiemmasta. Puheenjohtajat ovat päätyneet jättämään kokonaan pois Addis Abeban kehitysrahoituskokouksessa laaditun loppuasiakirjan, jonka piti alun perin olla liitteenä.Tällä ei välttämättä ole merkitystä, koska varsinaisissa kestävän kehityksen tavoitteissakin on niiden rahoitusta käsitteleviä alatavoitteita, ja Addis Abeban toimintaohjelmaa tullaan joka tapauksessa toteuttamaan erillisessä, itsenäisessä prosessissa. Post2015 -luonnoksen kehitysrahoitusosiossa on nyt vain tiivistetysti muutama pykälä, joissa lähinnä viitataan toisaalle.Toinen asiakirjan rakenteellinen huononnus on se, että puheenjohtajat ovat antaneet periksi paineelle ja siirtäneet auki olevat kestävän kehityksen alatavoitteet liitteeksi asiakirjan loppuun. Maiden keskenhän vallitsi periaatteessa varsin suuri yksimielisyys siitä, ettei varsinaisia kestävän kehityksen tavoitteita alatavoitteineen enää avata.Kaikki maat eivät kuitenkaan ole olleet halukkaita suostumaan edes siihen, että alatavoitteiden joissakin kohdissa olevat hakasulkeiden ympäröimät x:t korvattaisiin jollakin toisella sanamuodolla. Sulkeiden paikalle oli alun perin tarkoitus sijoittaa selkeitä numerotavoitteita, mutta se on havaittu sittemmin vaikeaksi tai mahdottomaksi. Siksi ne haluttaisiin korvata esimerkiksi sellaisilla sanoilla kuin ”merkittävästi”, jotta muutospyrkimykset tulisivat kuitenkin esille. Tästä kokonaisuudesta on tarkoitus neuvotella tiistaina. Neuvotteluissa tahti on selvästi kiristynyt, sillä kaikkien neuvottelijoiden tavoitteena on saada asiakirja valmiiksi tällä viikolla. Maanantai-iltana neuvottelijat istuivat YK:n päämajan kellarissa lähes puoli kymmeneen, ja työ jatkuu tiistaiaamuna.Kooste Post 2015 -prosessin etenemisestä