Lisää jäsenaloitteita

Jäsenaloitteita tehdään vielä vähän, paljastaa Kepan tuore jäsenkyselyraportti. Jäsenkyselyn väliraportin tuloksista puhuttiin keskiviikkona 25. helmikuuta, kun Kepan hallitus piti Töölön toimiston viimeisen kokouksen.

Teksti: Outi Puukko

”Jäsenkyselystä on tullut hyvää palautetta jäseniltä”, kertoi koulutussuunnittelija Anni Vihriälä Kepan hallituksen kokouksessa keskiviikkona. Kyselyssä tavataan kolmen vuoden aikana kaikki Kepan jäsenjärjestöt.Vihriälän mukaan Kepaan halutaan kuulua sekä palveluiden että arvopohjaisten syiden takia. Kepan toimintoja eli esimerkiksi koulutuksia, kepa.fi:tä ja Maailma kylässä -festivaalia hyödynnetään jäsenistössä aktiivisesti, ja 95 prosenttia jäsenistä on käyttänyt vähintään kolmea Kepan toimintoa.Jäsenaloitteita taas tehdään vielä melko vähän, vaikka monet tehdyistä aloitteista ovat tuottaneet tulosta.”Aloitteiden pohjalta on järjestetty useita tapaamisia ja tuettu uusia verkostoja jäsenten välille”, kertoi ohjelmajohtaja Outi Hannula. Hallitus päätti tutustua jatkossa puolen vuoden välein uusiin aloitteisiin.Jäsenkysely paitsi valottaa näkemyksiä Kepan toiminnasta, piirtää entistä tarkempaa kuvaa jäsenistöstä.”Haastatelluista jäsenistä 40 prosentilla on jokin muu päätoimiala kuin kehityskysymykset. Silti on kiinnostavaa, että lähes kaikilla on yhteyksiä globaaliin etelään. Lisäksi noin puolet jäsenistä sanoo tekevänsä jonkin muotoista yritysyhteistyötä”, Vihriälä kertoo.Hallitus kokoontuu jatkossa uusissa toimitiloissa, kun Kepa muuttaa 16. maaliskuuta alkaen Vallilaan.