Kuvia tuloksellisuudesta

Istanbulin periaatteet kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta on nyt julkaistu kuvina.

Teksti: Auli Starck

Miten kuvata ihmisoikeuksien kunnioittamista? Tasavertaista kumppanuutta? Läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta?
Järjestöjen yhteisesti sopimat kansainväliset kehitysyhteistyön tuloksellisuuden periaatteet eli Istanbulin periaatteet ovat saaneet uuden muodon kuvina. Kuvia voi vapaasti käyttää ilmaisemaan sitoutumistaan yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin omassa toiminnassaan.
Istanbulin periaatteet suomeksi:

Ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kunnioittaminen ja edistäminen.
Sukupuolten välisen tasa-arvon ilmentäminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen.
Keskittyminen ihmisten voimaantumiseen, demokraattiseen omistajuuteen ja osallisuuteen.
Ympäristöllisesti kestävän kehityksen edistäminen.
Läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden toteuttaminen.
Tasavertaisen kumppanuuden ja solidaarisuuden harjoittaminen.
Tiedon luominen ja jakaminen sekä sitoutuminen keskinäiseen oppimiseen.
Sitoutuminen positiiviseen kestävään muutokseen.

Lue lisää

Järjestöjen tuloksellisuusprosessi Kepan verkkosivuilla
Istanbulin periaatteet Open Forumin verkkosivuilla