Kuusi vuotta eteenpäin

Millaisessa maailmassa Kepan jäsenjärjestöt toimivat vuonna 2017? Miten eduskuntavaalien 2011 mullistus on näkynyt yhteiskunnallisessa ilmapiirissä?

Teksti: Markus Viljasalo

Kepan uutta strategiaa pohjustettaessa on tunnistettu erilaisia yhteiskunnallisia kehityskulkuja sekä Suomessa että laajemmin maailmalla. Yksi näistä on yhteiskunnallisen ilmapiirin mahdollinen kiristyminen järjestöjen työn kannalta. Tämä voi tarkoittaa entistä kriittisempää suhtautumista kehitysyhteistyöhön, mahdollisesti jopa kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksia ja Suomen tippumista 0,7-tavoitteestaan. Ilmapiirin muutos voi näkyä myös järjestöjen mahdollisuuksissa tuoda omia näkemyksiään esiin poliittisessa päätöksenteossa.
Toisaalta on jo nyt nähtävissä, että tilanne toimii myös toisinpäin: moniin järjestöihin on virrannut vaalien jälkeen uusia jäseniä. Ehkä politiikan paluu politiikkaan, edes hetkellisesti, auttaa myös kansalaisjärjestöjä mobilisoimaan tukijoitaan entistä paremmin.
Mikä voisi olla Kepan rooli yhteiskunnalliseen ilmapiirin vaikuttamisessa matkalla vuoteen 2017? Se ei varmaankaan ole lähteä toimiston voimin turuille ja toreille viemään globaalin vastuun sanomaa. Kepa voi sen sijaan tukea jäseniään ihmisten asenteisiin vaikuttamisessa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat jo nykyisellään jäsenjärjestöjen suuresti arvostamat Maailma kylässä -festivaali Helsingissä ja Mahdollisuuksien torit ympäri Suomen.
Molemmat tapahtumatyypit ovat kohtaamispaikkoja, joissa on mahdollista tavoittaa sitä laajaa joukkoa, joille kehityskysymykset eivät ole vielä kovin tuttuja. Tämä on erityisen tärkeää pääkaupunkiseudun ulkopuolella, joka monesti jää Helsingissä majaansa pitäviltä järjestöiltä valitettavan vähälle huomiolle.
Kepalla on myös hyvät mahdollisuudet osallistua valtakunnalliseen keskusteluun. Kepan viestintää arvostetaan ja Kepa nähdään luotettavana asiantuntijana monissa kysymyksissä. Tämän roolin vaaliminen palvelee varmasti järjestöjen työtä jatkossakin.
Entäpä sitten poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen? Ilmapiirin muutoksen myötä voivat järjestöjen vaikuttamistyön edellytykset heiketä. Kepa voi tukea jäsentensä vaikuttamistyötä esimerkiksi jakamalla tietotaitoaan koulutuksen ja neuvonnan kautta sekä kokoamalla järjestöjen voimia eri teemojen ja kampanjoiden ympärille. Myös Kepan rooli ajatuspajana, joka tuottaa tietoa, uusia näkökulmia ja haastaa jäseniään kehittymään voi tukea järjestöjen työtä.
Think tank ja vaikuttaja -Kepalle keskeinen voimavara on oma läsnäolo viidessä maassa ja neljällä mantereella. Tämä tarjoaa näkökulmia ja kokemuksia eri alueiden kansalaisyhteiskunnista. Moni Kepan jäsenjärjestö ei kuitenkaan ole kovin hyvin perillä Kepan Etelän toiminnasta eikä välttämättä näe tämän toiminnan hyötyjä. Miten voisimme tuoda tätä työtä lähemmäksi jäsenjärjestöjä ja jakaa tietoa sekä kokemuksia entistä tehokkaammin?
Kevätkokouksessa käsiteltävä ehdotus Kepan uudeksi toiminta-ajatukseksi määrittää Kepan rooliksi suomalaisen kansalaisyhteiskunnan kokoamisen ja innostamisen toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta.
Kaikilta kansalaisyhteiskunnan toimijoilta vaaditaankin nyt rohkeutta rakentaa uudenlaisia toimintatapoja ja liittoumia, tavoittaa uusia kohderyhmiä sekä kehittää yhteistyöjärjestömme Kepan työtä, jotta vuonna 2017 toimimme Suomessa, joka on vastuullinen ja aktiivinen oikeudenmukaisen maailman puolestapuhuja. Riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat tuolloin hallitusvastuussa.
Kirjoittaja on Kepan varapuheenjohtaja ja strategiaryhmän jäsen.