Kuusi vinkkiä Common Causen käyttöön järjestötyössä

Miten arvot voivat ohjata järjestön toimintaa ja viestintää? Tätä pohdittiin Kepan järjestämässä koulutuksessa 28. helmikuuta. Poimi järjestösi käyttöön koulutuksen parhaat vinkit!

Teksti: Outi Puukko

Brittiläinen kansalaisjärjestökenttä on kehittänyt Common Cause -ajattelua jo muutamia vuosia. Sen keskeinen idea on, että kansalaisjärjestöjen pitäisi viestiä yhteiseltä universalismin arvopohjalta. Tähän lukeutuu esimerkiksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja ympäristön suojeleminen. Kuulostaa hienolta, mutta miten ottaa ajattelu käyttöön järjestötyössä?1. Altistu arvoille!Havainnoi arvoja ympärilläsi. Mihin arvoihin yhteiskunnalliset ongelmat ja niiden ratkaisuehdotukset kytketään julkisessa keskustelussa? Ovatko nämä sinun tai järjestösi jakamia arvoja?2. Yhdistä arvot strategiaanMiettikää yhdessä, mitkä järjestönne perimmäiset arvot ovat. Mitä haluatte työllänne saavuttaa ja mihin arvoihin päämääränne liittyy? Arvoja voi ajatella tuulena purjeissa matkalla kohti järjestön visiota — niiden kirkastaminen voi toimia myös motivaation lähteenä työssä.3. Altista ihmisiä arvoilleYksilöiden tiettyjä arvoja voidaan vahvistaa, kun heitä altistetaan niille. Vastaavasti tiettyjä arvoja voidaan heikentää altistamalla yksilöä vastakkaisille arvoille. Tultaessa yhteiskunnan tasolle arvoilmapiiri on kuin hitaasti kallistuva keinulauta, jonka tasapainon muuttamiseen vaaditaan järjestöiltä yhtenäistä arvopohjaista viestintää.4. Argumentoi omilla arvoillasiLopulta se, mitä arvoja edistät, on siinä mitä viestit. Järjestöjen ei tulisi lyhyiden voittojen toivossa antautua argumentoimaan tavoilla, jotka palvelevat vastakkaisten arvojen kehitystä.Tämä on keskeistä viestintätyön kannalta. Argumentoiko järjestösi oikeilla arvoilla? Kun esimerkiksi viestit, että energian säästäminen tuo taloudellista hyötyä yksilölle teet Common Cause -ajattelun mukaan ympäristön suojelemiselle hallaa — vetoat hyötyyn ja kuluttamiseen ja edistät näiden arvojen menestystä yhteiskunnassa.5. Viesti metaforien avullaMetaforat ovat vahvoja välineitä — hyvässä ja pahassa. Viestien rajaus vaikuttaa viestien tulkintaan, vaikka tulkintaa ei voida koskaan kontrolloida. Metaforat voivat vaikuttaa siihen, millaisia ratkaisuehdotuksia yksilö etsii ongelmille.Käytännössä tämä korostaa huolellista viestien kehystystä esimerkiksi kampanjoissa. Muista tarjota vahvojen viestien lisämausteena keinoa toimia arvojen mukaisesti.6. Käytä arvoja omassa työssäsiLue läpi nykyisten hankkeiden materiaalit ja pohdi, millä arvoilla ne argumentoivat. Huomioi arvot osana uusia hankkeita. Tarjoudu pitämään aiheesta työpajaa — ja olet jo yllättävän pitkällä arvopohjaisessa järjestötyössä!Lue lisää aiheesta Common Causen sivuilta: http://valuesandframes.org.