Kuusi parannusta vapaaehtoistyön edellytyksiin

Ministeriöiden välinen työryhmä laati viime vuonna ehdotuksia sille, miten vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä voitaisiin kehittää. Nyt julkaistussa suunnitelmassa konkretisoidaan toimenpiteitä.

Teksti: Sanna Rekola

Ministeriöiden välinen työryhmä etsi keinoja, joilla vapaaehtoistoimintaa voitaisiin tukea ja kehittää.Työryhmä julkaisi viime vuoden lopulla laajan kattauksen toimenpide-ehdotuksia sisältävän raportin, jota sidosryhmät saivat kommentoida lausuntopalvelussa. Myös Kepa otti kantaa raporttiin ja nosti esille muun muassa kansainvälisen vapaaehtoistyön erityiskysymyksiä sekä tarpeen toimivampaan rahankeräyslupamenettelyyn.Kommenttien pohjalta on nyt luotu konkreettisempi listaus toimenpiteistä, joita vapaaehtoistyön toimintaedellytysten tukemiseksi on suunniteltu. Poimin kuusi esimerkkiä toimenpiteistä, joilla vapaaehtoistyötä luvataan edistää.1. Vapaaehtoistyötä koskevat ohjeet yhteen paikkaanMinisteriötyöryhmän ehdotusta koota kaikki vapaaehtoistoimintaan liittyvät viranomaisohjeet yhdelle verkkosivulle kannatettiin laajasti kommenttikierroksella. Oikeusministeriö on jo tarttunut tuumasta toimeen ja perustanut sivuston. Sivusto siirtyy myöhemmin osaksi suomi.fi –palvelua.2. Viranomaisten välinen koordinaatio Vapaaehtoistoiminnan kysymyksiin liittyvää viranomaiskoordinaatiota kannatettiin niin ikään laajasti. Ministeriötyöryhmän ehdotuksen mukaisesti koordinaatiovastuu on jo ottanut hoitaakseen oikeusministeriö. Työtä vapaaehtoistyön toimintaedellytysten kehittämiseksi seuraa valtioneuvoston demokratiaverkosto.3. Aktiivisen kansalaisuuden tukeminenMinisteriötyöryhmän ehdotus sisällyttää aktiivisen kansalaisuuden opettaminen osaksi opetussuunnitelmaa sai myös kommentoivilta järjestöiltä vahvan tuen. Uudistetut perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmat huomioivatkin näkökulman jo hienosti. Toimenpidelistassa luvataan lisäksi käynnistää opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen ja oikeusministeriön toimesta kokeiluja aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen liittyen.4. Vero-ohjeiden selkeyttäminenMyös verolainsäädäntöön on järjestökentällä toivottu pitkään selkeyttä. Toimenpidelistassa luvataan verohallinnon ohjeiden selkeyttämistä sekä säätiöiden ja yhdistysten verokohtelun lainsäädännön laajempaa selvittämistä.5. Työttömän oikeus vapaaehtoistyöhönSelkeytystä luvataan myös työttömän oikeuteen tehdä vapaaehtoistyötä työttömyysturvaa menettämättä. Toimenpiteissä luvataan paitsi koota ohjeet vapaaehtoistoimijoille myös kouluttaa TE-toimistojen henkilökuntaa aiheesta.6. Keskitetty avustusten hakujärjestelmäTyöryhmän raportissa esitettiin myös ministeriöiden välistä yhteistä avustusten hakujärjestelmää. Tätäkin mahdollisuutta luvataan selvittää.***Rahankeräyslain uudistamisen osalta toimenpidelistaan ei sen sijaan ole kirjattu konkreettista suunnitelmaa. Ministeriötyöryhmän ehdotus jatkaa viime hallituskaudella aloitettua uudistustyötä, jonka tarkoituksena on ollut keventää ja nopeuttaa menettelyä, sai kommentoijilta ristiriitaisen vastaanoton.Isot järjestötoimijat ja poliisihallitus näkevät uhkia rahankeräyksen kontrollin vähentämisessä. Pienille toimijoille rahankeräyslupamenettely on kuitenkin tällaisenaan kohtuuttoman työläs ja hidas prosessi. Voisiko olla löydettävissä käytäntö, joka olisi samanaikaisesti paitsi joustava ja nopea myös luotettava ja avoin?LisätietoaValtiovarainministeriön tiedote: Vapaaehtoistoimintaan liittyvistä verotuskysymyksistä lausuntokierroksella eniten palautetta