Kumppanuusjärjestöjä nyt 16

Ulkoministeriö valitsi eilen kehitysyhteistyöhön viisi uutta kumppanuusjärjestöä, jotka ovat: CMI, Suomen Pakolaisapu, Reilu kauppa, Taksvärkki ja WWF Suomi. Ulkoministeriön arvioinnissa tarkasteltiin muun muassa sitä, miten kumppanuutta hakeneiden järjestöjen toiminta vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja toteuttaa ihmisoikeusperustaisuutta käytännössä.

Teksti: Auli Starck

Puolitoista vuotta kestänyt kaksivaiheinen prosessi on nyt saatu vihdoin päätökseen. Toukokuussa 2012 ulkoministeriö avasi avoimen haun ja julkaisi valintakriteerit useamman kuin yhden uuden kumppanuusjärjestön valitsemiseksi.Ensimmäiselle kierrokselle osallistui 14 järjestöä, joista kahdeksan täytti ministeriön kriteerit ja jatkoi toiselle kierrokselle valmistelemaan kehitysyhteistyön ohjelmaehdotustaan.***Ylitarkastaja Kirsi Pulkkinen ulkoministeriön kansalaisjärjestöyksiköstä kertoo, että toisessa vaiheessa tarkasteltiin erityisesti järjestöjen ohjelmaehdotusten laatua ja järjestöjen kykyä toteuttaa kehitysyhteistyötä, kehityspoliittista vaikuttamistyötä sekä kehitysviestintää ja globaalikasvatusta.Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi siihen, miten ohjelma tukee paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistumista ja miten ihmisoikeusperustaisuus näkyy käytännössä, ei vain kauniina lauseina. Ministeriön apuna arvioinnissa toimivat ulkopuoliset konsultit sekä KPMG:n hakijajärjestöissä tekemät toiminnantarkastukset.”Vaikka uudet kumppanuusjärjestöt ja niiden ohjelmat ovat hyvin erilaisia, ne ovat kaikki ammattimaisia ja täyttävät kaikki ministeriön asettamat kriteerit”, Pulkkinen kiteyttää päätöksiä.Yksi uusista kumppanuusjärjestöistä on Taksvärkki. Taksvärkin toiminnanjohtaja Lauri Peltonen totesi, että nyt päästään katsomaan, mitä kumppanuusjärjestöasema käytännössä tuo tullessaan.”Odotuksemme on, että sisäinen hallintoruljanssi, suunnittelu ja koordinaatio helpottuvat”, Peltonen kertoo.***Haku oli siihen osallistuville järjestöille varsin raskas ja aikataulultaan tiukka. Tieto toiseen vaiheeseen pääsystä kerrottiin vasta maaliskuun lopulla 2013 ja ohjelmaesityksen tuli olla valmiina jo elokuun loppuun mennessä.Koska kumppanuusjärjestöaseman saaminen oli epävarmaa, järjestöt hakivat samaan aikaan myös erikseen hanketukea sekä viestintä- ja globaalikasvatustukea.Kumppanuusjärjestöjä on nyt yhteensä 16 eikä uutta hakua ainakaan tämän hallituskauden aikana enää järjestetä.Kirsi Pulkkisen varovaisen arvion mukaan seuraava kumppanuusjärjestöhaku voisi olla kolmen vuoden kuluttua, jos seuraava hallitus edelleen haluaa vahvistaa kehityspolitiikallaan isompien kokonaisuuksien ja pitkäaikaisen ohjelmatyön osuutta myös järjestöjen kehitysyhteistyössä.LisätietoaUlkoministeriön tiedote uusista kumppanuusjärjestöistä