Suomen Somalia-verkoston verkkosivut. Kuva: Suomen Somalia-verkoston verkkosivut.

Kumppanin kanssa yhteiseen hankkeeseen

Järjestöjen kokemusten mukaan yhteistyökumppanista on kehitysyhteistyöhankkeessa monenlaista hyötyä. Tässä tapauksessa 1 + 1 on usein paljon enemmän kuin kaksi.

Teksti: Auli Starck

Suomen Somalia-verkoston ja Kepan järjestämälle yhteishankeaamiaisella 26. tammikuuta jaettiin kokemuksia järjestöjen yhteisistä kehitysyhteistyöhankkeista.Somalia-verkosto on koordinoinut useamman järjestön kehitysyhteistyöhankkeita vuodesta 2012 lähtien. Hankekoordinaattori Anna Diallo kertoi, että ensimmäisen yhteishankkeen suunnittelussa meni kolme vuotta.Mukana oli Somalia-verkoston lisäksi sen kolme jäsenjärjestöä ja niiden somalialaiset kumppanijärjestöt. Lisäksi Helsingin yliopiston Viikki tropiikki-instituutti VITRI osallistui yhteistyöhön. ”Vaikeinta oli alussa suunnittelu ja ensimmäisen vuoden aikana yhteistyön opettelu, kun seitsemän eri järjestön intressit tuotiin yhteen”, kertoi hankkeessa mukana ollut Abdulkadir Mohamed.Yhteistyö vaatii luottamusta ja sitoutumista. Somalia-hankkeessa määriteltiin yhteistyösopimusten avulla selkeästi kunkin järjestön vastuut, mukaan lukien rahallinen omavastuuosuus ja vapaaehtoistyön määrä. Somalia-verkosto pystyi ottamaan vastuun hankehallinnosta, jolloin muut järjestöt pystyivät keskittymään hankkeen sisältöön sekä varainhankintaan. ***Somalia-verkoston kokemusten mukana yhteishankkeiden hyödyt ylittävät haasteet. Rahallista säästöä voi syntyä esimerkiksi henkilöstökuluissa ja viestinnässä, mutta muut edut ovat usein tärkeämpiä.  Yhteisvoimin toteutetut hankkeet ovat usein isompia, vaikuttavampia ja kiinnostavampia myös muiden yhteistyökumppaneiden silmissä.Kokeneiden järjestöjen rinnalla yhteishankkeessa pärjäävät myös hanketyötä opettelevat järjestöt, joilla voi kuitenkin olla tarjota muuta asiantuntemusta tai verkostoja. Yhteishankkeen sisällä on pystytty tekemään vertaisarviointeja ja opittu toisilta. Somalian kontekstissa tärkeää on ollut myös toimivan mallin antaminen hyvin toimivasta yhteistyöstä ja avoimuudesta, mikä on osaltaan tukenut rauhantyötä ja ennakkoluulojen purkamista.Haasteitakin Somalia-verkoston yhteishankkeissa on koettu. Hankkeen jakaantuminen usealle eri paikkakunnalle on lisännyt tarvetta huomioida paikallisia erityistarpeita. Suunnittelussa ja toteutuksessa on muistettava varata tarpeeksi aikaa ja muita resursseja yhteisiin tapaamisiin ja asioista sopimiseen yhdessä.Järjestöjen toive rahoittajan suuntaan onkin, että yhteishankkeiden kohdalla ymmärrettäisiin tarve suunnittelun ja koordinaation vaatimalle ajalle ja yhteistyössä vaadittaville resursseille.***Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön ylitarkastaja Anu Ala-Rantala kertoi järjestöjen välisen yhteistyön olevan myös ministeriön intresseissä. Yhteishankkeiden toivotaan vähentävän tuettavien hankkeiden lukumäärää ja näin ollen helpottavan ministeriön hankehallintoa yksikön henkilöresurssien pienentyessä.Toisaalta yhteishankkeet voivat lisätä hankkeiden kokoa ja tuoda eri järjestöjen asiantuntemusta yhteen, ja sitä kautta lisätä hankkeiden vaikuttavuutta. ”Kun tullaan yhteen, voi syntyä jotain uutta”, Ala-Rantala totesi.Pakkoliitoksiin ei ministeriökään ryhdy, vaan hankkeiden arvioinnissa yhteistyö on pikemminkin iso plussa. Ei myöskään pidä unohtaa yhteistyötä muiden toimijoiden kuten yritysten ja oppilaitosten kanssa.Yhteishankkeissa toimitaan samoin lomakkein ja ohjeistuksin kuin yksittäisten järjestöjen hankkeissa. ”Hankkeissa on ministeriön suuntaan edelleen yksi pääasiallinen hakija ja valtionavustuksen saaja, vaikka sopimusjärjestelyin voi hankkeen sisällä jakaa vastuuta yhteistyökumppaneille”, Ala-Rantala täsmensi.***Mistä sen oikean kumppanin sitten löytää? Kuten oikeassakin elämässäkin osa löytää kumppanin netistä, osa yhteisistä tilaisuuksista, osa lähettämällä kumppaninhakuilmoituksen, osa sattumalta.Kahdella samanlaisella järjestöllä ei välttämättä yhteispeli luonnistu, kun mukaan voi hiipiä kilpailu niukista resursseista. Joskus katse kannattaakin suunnata uusille urille – pieni kehitysjärjestöt voi ehkä löytää parhaan kumppanin isommasta toisen alan asiantuntijajärjestöstä. Kepan jäsenrekisteristä ja tilaisuuksista voi ainakin aloittaa etsinnän.***Järjestöjen yhteishankkeista on kokemusta myös esimerkiksi Väestöliitolla, joka on julkaissut kokemuksistaan Yhdessä olemme enemmän – kirjasen (pdf).