Kohti Rioa

YK:n kestävän kehityksen kokouksen valmistelut ovat nyt taitekohdassa. Kokous järjestetään Brasilian Rio de Janeirossa kesäkuussa 2012.

Teksti: Leena Honkasalo

Rio+20-nimellä kulkevan huippukokouksen tarkoituksena on vahvistaa YK:n jäsenmaiden sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin ja arvioida aiempien sitoumusten toimeenpanoa.
Kokouksen valmistelut ovat nyt taitekohdassa, sillä jäsenmaat, YK-organisaatiot ja relevantit sidosryhmät – kansalaisjärjestöt mukaan luettuina – jättivät marraskuun alussa YK-sihteeristölle omat esityksensä aiheista, joita ne haluavat neuvotteluissa käsiteltävän. Esityksiä kertyi yli viisisataa, joista jäsenmailta tuli 57, eri poliittisilta ryhmittymiltä kuten EU:lta viisi, YK-järjestöiltä ja muilta hallitusten välisiltä järjestöiltä 58 ja muilta toimijoilta 402. Viimeksi mainittujen joukossa oli myös Kepan sivuilta löytyvä suomalaisjärjestöjen yhteinen kanta.
YK:n virkamiehet kursivat täyttä häkää saamistaan esityksistä  kokoon asiakirjaa 15.–17.12.2011 pidettävään intersessionaali-istuntoon. Jäsenmailta odotetaan ensireaktioita asiakirjaan. Neuvottelut loppuasiakirjaluonnoksesta käynnistynevät vuodenvaihteen jälkeen New Yorkissa.
Rio+20-kokouksen agendalla on laaja paletti aiheita aina valtamerten tilasta ja kalastuskysymyksistä kaupungistumiseen, ruokaturvaan, uusiutuvaan energiaan, kestävään metsänhoitoon ja maaperäkysymyksiin. Tavoitteena on saada aikaan vahva kansainvälinen sitoumus taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävään kehitykseen. Ennakkotietojen mukaan kokouksen asialistalla tulevat olemaan uudet kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals), jotka velvoittaisivat rikkaita maita muuttamaan luonnonvarojen käyttöään.
Marraskuussa nähtiin yllättävä käänne, kun Brasilia ehdotti G20-kokouksessa Rio+20-huippukokouksen ajankohdan myöhentämistä parilla viikolla. Aiemmin sovittu ajankohta (4.–6.6.2012) kun osui päällekkäin Englannin kuningattaren 60-vuotisen hallintokauden juhlistamisen kanssa, mikä olisi estänyt 54 Kansainyhteisöön kuuluvan maan johtajien osallistumisen Rio+20-kokoukseen.
Kokous pidetään siis kuninkaallisen juhlahumun hälvettyä 20.–22.6.2012. Uusi ajankohta ajoittuu juuri G20-kokouksen jälkeen, minkä toivotaan houkuttelevan paikalle poliitikkojen kärkikastia. Suomalaisten kannalta kokous siirtyy harmillisesti juhannusviikolle. Toivottavasti se ei vähennä osallistumisintoa ja ministerit asettavat kestävän kehityksen juhannuksenvieton edelle!
Lisätietoja

Lisää Rio+20-huippukokoukseen valmistautumisesta Kepan kokoussivuilta.