Järjestöt työskentelevät Somalimaassa tyttöjen ja naisten osallisuuden lisäämiseksi. Kuva: Järjestöt työskentelevät Somalimaassa tyttöjen ja naisten osallisuuden lisäämiseksi.

Kohti pysyvää muutosta – vahvat järjestöt ja aktiiviset kansalaiset

Kehitysyhteistyötä on monenlaista. Usein yhteen ynnätään valtioiden välinen ja kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö. Järjestöjen työ tulee kuitenkin nähdä itsessään arvokkaana. Se on järjestöjen välistä kumppanuutta, jonka tärkeänä tavoitteena on vahvistaa kansalaisyhteiskuntia.

Teksti: Erna Alitalo

”Tiedämme, että teette parhaanne, jotta voimme jatkaa yhteistyötä,” viestittää Solidaarisuuden kumppanijärjestö Somalimaasta.Suomen hallituksen suunnittelemat leikkaukset kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön ovatkin haastaneet järjestöt taistelemaan työnsä jatkuvuuden puolesta.Kansalaisjärjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on paljon muuta kuin avun perille toimittamista. Se on yhteistyötä ja paikallisten kansalaisyhteiskuntien vahvistamista. Se on järjestöjen ja ihmisten välistä pitkäjänteistä kumppanuutta, jolla rakennetaan pysyvää muutosta.***Kumppanuudessa on kyse asiantuntijatiedon vaihtamisesta ja yhdessä oppimisesta kaikkia osapuolia hyödyttäen. Tärkeä osa yhteistyötä on kumppaneiden tukeminen, jotta voidaan tehdä mahdolliseksi se, mikä Suomessa on itsestään selvää: kansalaisyhteiskunnan osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun.Esimerkiksi Solidaarisuuden pitkäaikaisella kumppanijärjestöllä Candlelight for Health, Education and Environment sekä uudella kumppanilla Network against FGM/C in Somaliland (NAFIS) on merkittävä rooli Somalimaassa käytävässä tyttöjen sukuelinten silpomiseen liittyvässä keskustelussa. Järjestöt panostavat huomattavasti yhteistyöhön eri toimijoiden kuten uskonnollisten johtajien kanssa.Vahvistaakseen kumppaneiden osaamista kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi hyviin hallintotapoihin, kuten taloushallintoon, jotta järjestöt toimivat läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Lisäksi kumppaneille tarjotaan erilaista heidän osaamistaan vahvistavaa koulutusta kuten koulutusta median kanssa työskentelystä tai sukupuolten välisestä tasa-arvosta.***Kansalaisjärjestöt toimivat myös areenoina, joissa ihmiset pystyvät saamaan ääntään kuuluviin ja vaikuttamaan.  Kehitysyhteistyöhankkeissa tavoitteena on usein lisätä ihmisten tietoja ja taitoja vahvistaen heidän valmiuksiaan toimia aktiivisesti omissa yhteiskunnissaan. Solidaarisuuden tukemien hankkeiden koulutuksiin osallistuneita ihmisiä kannustetaankin puhumaan oppimistaan asioistaan läheisilleen. Näin koulutusten vaikutukset leviävät laajemmalle.Monissa hankkeissa tuetaan aktiivista kansalaisuutta myös ihmisten yhteistoiminnan kautta. Esimerkiksi Somalimaassa on perustettu naistuottajaryhmiä, joiden jäsenet ovat saaneet koulutusta muun muassa osuustoiminnasta. Koulutusten jälkeen naisryhmät ovat kehitelleet itsenäisesti erilaisia toimintatapoja ja perustaneet muun muassa säästö- ja lainaryhmiä.***Kansalaisjärjestöt ovat demokraattisen yhteiskunnan tukipilareita ja vahvan kansalaisyhteiskunnan airuita. Vahvoista kansalaisjärjestöistä syntyvät usein ne aktiiviset kansalaiset, jotka muuttavat maailmaa laajemmin, niin Suomessa kuin globaalissa etelässäkin. Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava myös tulevaisuudessa, jotta muutos on mahdollinen.Kirjoittaja työskentelee Solidaarisuuden ohjelmakoordinaattorina.***Jäsenblogissa julkaistaan Kepan jäsenjärjestöjen tuottamia tekstejä, joissa esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.