Kiitos kaikki jäsenkyselyyn vastanneet!

Syksyn aikana Kepa on toteuttanut jäsenkyselyä haastattelemalla jäsenjärjestöjä. Tämän vuoden haastattelukierros on saatu päätökseen ja aineiston analysointi on startannut.

Teksti: Johanna Harjunpää

Kepassa on säännöllisesti selvitetty jäsenten tarpeita ja tyytyväisyyttä. Edelliset jäsenkyselyt on tehty vuosina 2004, 2008 ja 2010. Aiemmin kyselyt on toteutettu kyselytutkimuksina. Tällä kertaa päätimme tulla itse kysymään jäsenjärjestöiltä, mitä teille kuuluu.Syksyn aikana on oltu yhteydessä 107 jäsenjärjestöön, joista 95 haastateltiin. Haastattelujen tekemiseen osallistui 21 Kepan työntekijää ja niitä toteutettiin lukuisilla paikkakunnilla. Tavoitteena on, että kolmen vuoden aikana käymme jokaisessa reilussa 300 jäsenjärjestössämme.Kaikkia Kepan jäsenjärjestöjä pyydetään siis osallistumaan jäsenkyselyhaastatteluihin. Vielä haastattelemattomien jäsenten vuoro on seuraavan kahden vuoden aikana.Tulosten analysoiminen on vasta aloitettu, joten alustaviakin johtopäätöksiä on tässä vaiheessa vielä vaikea vetää. Se on kuitenkin varmaa, että haastatteluja tehneet Kepan työntekijät ovat oppineet paljon jäsenistämme ja saaneet uusia ajatuksia työhönsä.Haastattelut poikivat ideoita ja mahdollisesti aloitteitakin, joita kaikki järjestöt voivat esittää Kepalle jäsenaloitteen muodossa. Mikä jäsenaloite on? Se selviää videosta.