Kiitos jäsenjärjestöjen edustajat!

Kiitän lämpimästi luottamuksesta tultuani valituksi Kepan puheenjohtajaksi toiselle kaudelle 2014-15. Kepa jäsenineen on ainutlaatuinen ja mahtava toimija suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtävämme on pitää esillä asioita, joiden merkitys on vain kasvanut ja kasvaa.

Teksti: Elina Vuola

Osa ensimmäisestä kaudesta on mennyt osaltani Kepan laajan toimintakentän opetteluun, vaikka minulla onkin pitkä historia suomalaisessa kehitysmaaliikkeessä.Olen ylpeä voidessani olla Kepan puheenjohtaja ja sen edustaman kansalaisjärjestökentän yhdet kasvot. Kiitos! Tehdään yhteistyötä jatkossakin!***Olen ilmoittanut etukäteen, että olen palkkatyöni vuoksi Yhdysvalloissa puoli vuotta, elokuusta 2014 suunnilleen helmikuun 2015 loppuun saakka. Tänä aikana puheenjohtajan tehtäviä hoitaa Kepan asioissa kokenut, ensimmäinen varapuheenjohtaja Ritva Semi.Uuden hallituksen työ käynnistyy ensimmäisessä kokouksessa 27. tammikuuta. Tämän hallituskauden tärkeitä asioita ovat ensinnäkin vuoden 2015 eduskuntavaalit ja niihin vaikuttaminen.Toinen tärkeä asia on Post 2015 –agenda, joka määrittelee globaalin kehitysohjelman tuleville vuosille YK:n vuosituhattavoitteiden aikarajan umpeutuessa vuonna 2015. Kepa on prosessissa aktiivinen monin tavoin ja eri foorumeilla.Kehitysyhteistyön määrän kannalta vuosi 2014 on keskeinen, koska kevään kehysriihessä ja syksyn budjettiriihessä päätetään 0,7-tavoitteesta suhteessa aiempiin sitoumuksiin. Tämä Kepan vaikuttamistyön vanhin tavoite on valitettavasti edelleen ajankohtainen.Meidän on pidettävä huolta siitä, että tehtyjä sitoumuksia ei vesitetä ja että tavoite vihdoinkin saavutetaan.***Kaikessa tässä työssä järjestöjen osaamisen vahvistaminen on olennaista. Jäsenistön toimintaedellytysten vahvistamiseen on luotu uusia työkaluja.Olen Kepan jäsenistön käytettävissä siinäkin mielessä, että minua saa pyytää vierailulle järjestöihinne – joko vain tutustumaan työhönne tai osallistumaan järjestämiinne tapahtumiin.Oikein hyvää alkanutta vuotta teille kaikille maailmasta parempaa paikkaa tekeville aktiivisille ihmisille!