Kestävä kehitys vaatii muutosta – myös meissä!

Kestävän kehityksen tavoitteet täyttävät syyskuussa yhden vuoden. Syntymäpäiviä kannattaa aina juhlia. Sisäisesti kansalaisjärjestöt ovat kuitenkin melkoisen henkisen ajattelutavan muutoksen äärellä, sillä universaali agenda haastaa meidät pohtimaan myös omaa toimintaamme, mandaattiamme ja yhteistyötämme. Lisäksi tavoitteiden toteutuminen edellyttää niiden jalkauttamista, ja sitä, että jokainen meistä kokee voivansa samaistua niihin.

Teksti: Rilli Lappalainen

Osallistuin äskettäin YK:n kestävän kehityksen poliittiseen foorumiin New Yorkissa, jossa paneuduttiin kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. Kritisoin omissa puheenvuoroissani muutamassa foorumin yhteydessä järjestetyssä sivutapahtumassa sitä, kuinka siiloutunut kansalaisyhteiskunta on. Emme voi vaatia valtioita muuttamaan käyttäytymistään, ellemme ensin itse katso peiliin ja mieti omaa toimintaamme.

Yksi työkalu, jolla voimme puuttua näihin haasteisiin, on globaali Action for Sustainable Development -verkosto. Jotta eri puolilla maailmaa toimivat järjestöt kykenisivät paremmin tekemään vaikuttamistyötä, tarvitaan paljon koulutusta, tiedon jakamista ja toimintatilaa, jotta muutosta saadaan tapahtumaan paikallistasoilla, kansallisesti, alueellisesti ja globaasti. Action for Sustainable Development -verkosto on maailman neljän suurimman järjestöverkoston yhteinen aloite (CIVICUS, International forum for national platforms – IFP, Climate action network – CAN ja Global call against poverty – GCAP). Tavoitteena on luoda verkosto, joka vaikuttamistyön ohella tukee kansalaisjärjestöjen kapasiteetin kasvamista, niin että mahdollisimman monella järjestöllä olisi kapasiteettia toimia omalla alueella. A4SDn työkaluina tähän on hyvien käytäntöjen jakaminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen. Ensimmäiset työkalut tähän löytyvät jo verkoston verkkosivuilta.

Jotta tavoitteet eivät jäisi vain valtioiden kauniiksi periaatteiksi, tarvitaan myös paljon jalkatyötä ja poliittisen jargonin avaamista ihmisten kielille. Kun haaste on valtava, tarvitaan kiinnostuksen herättämiseen muutakin kuin muutama pieni kampanja. Tavoitteet pitää saada ihmisen iholle ja ymmärrettäviksi jokaisen omasta näkökulmasta.

Kehyksen fasilitoima kansainvälinen Bridge 47 -verkosto on yksi työkalu, jonka avulla pyrimme tuomaan eri toimijoita ja ihmisiä yhteen eri puolilta maailmaa jakamaan ajatuksia, kokemuksia ja työkaluja. Bridge 47 -verkosto pureutuu siihen, miten pitkäjänteisiä tuloksia ihmisten toimintatapojen muuttamisessa ei saada aikaan pelkästään hienoja mainoskampanjoita toteuttamalla, vaan tarvitaan lisäksi monipuolista ja arvoihin pohjautuvaa kasvatusta. Korkean tason poliittisen foorumin yhteydessä järjestetty Bridge 47 -verkoston järjestämä sivutapahtuma vetikin runsaasti väkeä, ja tälle asialle on selvästi suuri kysyntä. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblomin kertomat esimerkit muun muassa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta olivat juuri tällaisia hyviä esimerkkejä kierrätettäväksi.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat parasta mitä maapallolle ja sen ihmisille on tapahtunut. Tätä valitettavasti eivät kaikki vielä tiedä. Siksi tiedon jakamisella, osallistumisella ja tekemisellä on keskeinen rooli siinä, että tavoitteissa olevat tärkeät asiat etenevät. Kirjallisesti ne ovat olemassa, nyt tarvitaan ennakkoluulotonta yhteistyötä yli rajojen, jotta aito muutos tapahtuu.