Kepan uusi hallitus kokousti ensimmäisen kerran

Asialistalla oli muun muassa kuulumisia Mekongilta, ennakkopaloja Kepan jäsenkyselyn ensimmäisen kierroksen tuloksista ja yhteistyön jatkaminen AEPF-verkoston kanssa.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Kokouksen aloittaneessa toiminnanjohtajan katsauksessa todettiin muun muassa, että Thaimaassa kireä tilanne jatkuu ja oppositio vaatii edelleen pääministerin eroa. Kireästä tilanteesta huolimatta Kepan Mekongin toimisto toimii normaalisti.Mekongin alueelle kuuluvassa Kambodzhassa vuosi vaihtui laajan lakon merkeissä, kun kymmenet tuhannet tekstiiliteollisuuden työntekijät vaativat palkkojen nostamista. Poliisi mursi lakon väkivalloin loppiaisviikonloppuna, ja viranomaiset pidättivät useita lakkoon osallistuneita.Kepan Kambodzhan kumppani CCC on pyytänyt kansainvälisiä kumppaneitaan osallistumaan vetoomukseen, jossa vaaditaan vangittujen vapauttamista. Myös Kepa on allekirjoittanut vetoomuksen.Kepa on osallistunut myös Eurodadin ”Giving with one handand taking with the other” -raportin tekoon. Raportissa käsitellään Euroopan maiden roolia kehitysmaiden pääomapaossa.***Toiminnanjohtajan katsauksessa tuotiin myös tiedoksi Suomen hallituksen selonteko eduskunnalle ”kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta”, johon ulkoministeriö on pyytänyt järjestöiltä kommentteja. Järjestöiltä toivottiin esimerkkejä  saavutuksista ja heikkouksista. Lisäksi toivottiin esimerkkejä siitä, miten eduskunta voisi tukea johdonmukaisuudentoteutumista.Järjestöiltä hyvää palautetta on tullut ihmisoikeusperustaisuudesta ja siitä, että kehityspolitiikan avoimuudesta on alettu keskustella.Toisaalta kritiikkiä annettiin siitä, ettei 0,7-tavoitetta ole saavutettu. Lisäksi todettiin, että ihmisoikeusperustaisuuden toteuttaminen vaatisi jalkautumista ja suurempaa läsnäoloa etelässä. Myös kehityspolitiikan johdonmukaisuus on ollut lähinnä ulkoministeriön vastuulla ja muidenkin ministeriöiden toivottaisiin kantavan osansa politiikkajohdonmukaisuuden toteuttamisesta.***Hallitus sai myös kuulla ennakkopaloja Kepan jäsenkyselyn ensimmäisen kierroksen tuloksista. Jäsenkyselyä toteutetaan haastattelemalla jäsenet kolmen vuoden aikana.Koulutussuunnittelija Laura Lager kertoi, että tällä jäsenkyselyllä on haluttu nimenomaan kuulla jäseniä ja antaa heille tilaisuus kertoa näkemyksiään. Lisäksi on kiinnitetty huomiota etenkin siihen, miten jäsenet luonnehtivat toimintaympäristöään ja siinä tapahtuneita muutoksia.Yksi mielenkiintoinen tulos on se, että enemmistö järjestöistä kertoi vapaaehtoistyötekijöiden määrän joko pysyneen ennallaan tai nousseen viimeisten vuosien aikana. Tämä tulos yllätti siinä mielessä, että järjestökentällä on pitkään puhuttu vapaaehtoistoiminann hiipumisesta ja ongelmista saada tekijöitä mukaan toimintaan.Jäsenkyselyn tämän vaiheen tuloksista tiedotetaan raportin valmistuttua. Lopulliset tulokset tulevat alkuvuodesta 2016, kun kaikki jäsenkyselykierrokset on tehty. ***Kokouksessa käytiin myös läpi Kepan kantaa vaikutettaessa YK:n kestävän kehityksen rahoituskomiteaan, joka pohtii uuden kehitysohjelman, Post 2015 -agendan rahoittamista. Valmisteilla olevan paperin tarkoituksena on ohjata Kepan vaikuttamistyötä, joka tapahtuu yhteistyössä jäsenten kanssa.Asialistalla oli myös Kepan yhteistyön jatkaminen AEPF-verkoston kanssa. Ulkoministeriö on myöntänyt AEPF-verkostolle erillisrahoituksen vuosille 2014 ja 2015 siten, että verkoston toiminta on osa Kepan ohjelmatoimintaa ja Kepa hallinnoi ministeriön myöntämää tukea. AEPF toteuttaa kuitenkin toimintaansa itsenäisesti ulkoministeriölle tehdyn hakemuksen mukaisesti.Hallinnoinnista vastaa Kepan hallituksen asettama jaosto, joka koostuu AEPF-verkostoon kuuluvien järjestöjen edustajista. Kepan ohjelmajohtaja osallistuu jaoston työskentelyyn ja sen puheenjohtajana toimii Kepan hallituksen osoittama henkilö.Hallitus päätti jatkaa tätä aiemmin noudatettua toimintatapaa. Päätös jaoston hallituksen osoittamiksi edustajiksi tehdään seuraavassa kokouksessa.