Kepan rahoitustiedot avoimessa tietokannassa

Kepa julkaisee rahoitustietonsa nyt International Aid Transparency Initiativen (IATI) tietokannassa. Avoimuudesta ja järjestöjen työn tuloksellisuudesta keskusteltiin Kepan hallituksessa.

Teksti: Iina Leppäaho

IATIn tavoitteena on luoda erilaisille kehitysyhteistyötoimijoille, kuten avunantajamaille, kumppanimaille ja kansalaisjärjestöille, yhteinen avoimen datan standardi.Kepa on suomalaisjärjestöistä ensimmäinen, joka julkaisee tietojaan IATIn standardien mukaan. Kokemuksista voi olla hyötyä myös muille järjestöille, jotka haluavat lisätä avoimuutta avaamalla tietojaan.Myös Suomen ulkoministeriö julkaisee IATIssa jo rahoitustietojaan. Kansalaisjärjestöjen tiedot täydentävät kuvaa.”Tarkoituksena on, että koko apuketju tulisi näkyvämmäksi”, Kepan viestintäjohtaja Mika Railo kertoi Kepan hallitukselle 15. joulukuuta. Kun eri osapuolet raportoivat tietojaan yhtenäisessä muodossa, on niiden vertaileminen ja yhdisteleminen helpompaa.IATI:n etuna on myös kansainvälisyys. Tietokanta voi tuoda sekä avunantajien että vastaanottajien tiedot yhteen. Britanniassa IATI on järjestöille pakollinen, Suomessa tähän ei olla kuitenkaan menossa.Kepan hallitus päätti perustaa työryhmän edistämään järjestöjen kehitysyhteistyön avoimuutta. Ryhmään osallistumisesta järjestetään avoin hakukierros alkuvuodesta 2015.Työryhmä muun muassa kehittää IATIssa julkaistujen tietojen ymmärrettävyyttä ja saatavuutta. Teknisiä mahdollisuuksia tietojen havainnolliseen esittämiseen on useita. Esimerkiksi Ruotsin kansalaisjärjestöjen tietoja voi selata osoitteessa openaid.se***Yksikönpäällikkö Jyrki Nissilä ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksiköstä vieraili hallituksen kokouksessa kertomassa ministeriön tuki-instrumenttien uusimmista tuulista.Järjestöjen hankkeilta tullaan vaatimaan jatkossa entistä enemmän tietoa tuloksista. ”Meidän pitää pystyä näyttämään veronmaksajille, mihin heidän rahojaan käytetään”, Nissilä sanoi.Tämä voi näkyä jatkossa esimerkiksi siinä, kun haku- ja raportointikäytäntöjä seuraavan kerran uusitaan, tuloksien esittämistä painotetaan nykyistä enemmän. Ulkoministeriön tavoitteena on myöntää varoja kohteisiin, joissa työn tehokkuus pystytään osoittamaan.Seuraavien vuosien aikana kaikki ministeriön tuki-instrumenit evaluoidaan ja toimintatapoja kehitetään. Erityisesti viestintä- ja globaalikasvatustuen käsittelyprosesseja pyritään tehostamaan ja järjestelemään ministeriössä uudelleen. Suunnitelmat uudistuksista tarkentuvat työn edetessä.