Kepan jäsenkysely: jatkoaikaa vastata 3.12. mennessä

Kepan strategiaprosessin osana toteutetaan laaja jäsenkysely. Jotta mahdollisimman moni jäsenjärjestö saisi äänensä kuuuluville, on kyselyn vastausaikaa pidennetty 3.12. saakka.

Teksti: Timo Lappalainen

Nyt on siis oiva aika osallistua ja vaikuttaa Kepan tulevaisuuteen! Viimeksi tästä muistutti syyskuussa puheenjohtajamme Markku Niskala, joka näkee jäsenistön laajan osallistuminen erittäin tärkeänä. Taloustutkimus kerää vastauksia Kepan jäsenkyselyyn.
Jäsenkysely tarraa tärkeisiin ja linjaaviin kysymyksiin: mitkä ovat Kepan tärkeimmät toiminnot: kokoustilat järjestöille, tuki Mahdollisuuksien toreille vai kenties hankeneuvonta Mosambikissa, Nicaraguassa ja Tansaniassa? Nettisivut tai järjestötapaamiset?
Entä mitä teemme tulevaisuudessa?
Pitäisikö Kepan ensisijaisesti parantaa järjestöjen toiminnan vaikuttavuutta, herättää yhteiskunnallista keskustelua köyhyyden poistamisesta vai poistaa itse köyhyyttä Etelässä? Pitäisikö Kepan tukea suuria vai pieniä toimijoita eri puolilla Suomea, erityisesti maahanmuuttajataustaisia jäsenjärjestöjä vai jotain aivan muuta?
Ja millainen Kepan tulisi olla? Pitäisikö jäsenmäärän kasvaa vai kaventua? Onko hallituksen koko hyvä? Tulisiko meidän kenties lisätä jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia Kepassa?
Nämä kaikki ovat strategisia kysymyksiä, joihin haemme näkemyksiä tulevan strategian pohjaksi, ja uudistaaksemme Kepan toiminta-ajatusta. Jäsenet päättävät, miksi Kepa on olemassa ja mikä sen perustehtävä on. Siksi tarvitsemme jokaisen jäsenjärjestön näkemyksiä siitä, mikä on tärkeää ja mihin Kepan pitää panostaa.
Jäsenkysely on tehokkain tapa saada järjestöjen näkemykset esiin. Kyselyn lisäksi teemme haastatteluja, järjestämme tilaisuuksia ja muutaman työpajan ensi kevään aikana. Seuraava yhteisen keskustelun mahdollisuus on syyskokousseminaari 27. marraskuuta, jossa puimme sitä, mitkä arvot ohjaavat työtämme sekä ajankohtaisten ilmiöiden vaikutuksia järjestöihin ja Kepaan.
Strategiaprosessia vetää – ja kysymyksiin vastaa – kehittämisjohtaja Maija Seppo: maija.seppo@kepa.fi / 09 584 23 277.