Kepan hallitusvaalien ehdokasasettelu on käynnissä

Järjestösi voi tehdä esityksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi.

Teksti: Lauri Peltonen

Toivon että esitykset tehdään 14. lokakuuta mennessä, jotta asiaa valmisteleva vaalivaliokunta voisi tehdä työnsä hyvin ja sujuvasti. Ajoissa tehty esitys auttaa myös sovun säilymistä itse syyskokouksessa, jossa puheenjohtajat ja hallitus valitaan. Nyt on aika ottaa asia keskusteluun ja päätäntään omassa järjestössäsi.
Hallitukseen valitaan puheenjohtajisto (puheenjohtaja sekä 1. ja 2. varapuheenjohtaja) ja hallitus. Hallitukseen kuuluu korkeintaan 15 varsinaista jäsentä ja kahdeksan varajäsentä, ja se valitaan kahdeksi vuodeksi.
Vaalivaliokunta ei valitse Kepan hallitusta. 
Kepan vaaleihin on joskus liittynyt suuria tunteita. Jotkut järjestöt ovat tunteneet itsensä syrjäytetyksi tai muuten kaltoin kohdelluiksi. Nämä tunteet ovat yleensä liittyneet siihen, että järjestö on tuonut esityksensä suoraan syyskokoukselle, jolloin vaalivaliokunta ei ole voinut keskustella esityksestä etukäteen.
Vaalivaliokunta ei voi lisätä omaan esitykseensä ketään oma-aloitteisesti ilman jäsenjärjestön ajoissa tehtyä kirjallista esitystä.
Tee siis esitys kirjeitse osoitteeseen Kepa ry / vaalivaliokunta, Töölöntorinkatu 2 A, 00260 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen kepavaalit@kepa.fi.
Tarkemmat kirjalliset ohjeet esityksen tekemisestä on lähetetty kaikille jäsenjärjestöille toukokuussa.
Jokaisen järjestön ehdokas on yhtä tärkeä. Kepa on lähes 300 jäsenen yhteistyöjärjestö. Yhteistyöjärjestössä kaikkien jäsenten pitää tulla kuulluksi ja edustetuksi jollain tavalla. Hallitukseen ei mahdu 300 jäsentä, mutta sen pitää työssään edustaa koko jäsenkenttää. Vaikka hallitustyöskentely vaatiikin aikaa ja asioihin perehtymistä, yhdenkään jäsenjärjestön ei tarvitse pistää rimaa liian korkealle. Esityksiä saa ja kannattaa tehdä.
Hallitustyöskentely on mukavaa ja palkitsevaa, sanoo 1990-luvulla kaksi vuotta hallituksen jäsenenä ollut vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lauri Peltonen.
Kirjoittaja on Kepan vaalivaliokunnan puheenjohtaja.