Kepan hallitus vetosi hallitusohjelmaneuvottelijoihin

”Kehitysyhteistyöllä on tärkeä rooli äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten tukemisessa. Siitä ei pidä leikata eikä sen painoarvoa ministerinsalkkujen jaossa laskea”, linjasi Kepan hallitus viime viikkoisessa kokouksessaan.

Teksti: Anna-Stiina Lundqvist

Hallituksen kokouksessa käytiin laaja keskustelu vaalien jälkeisestä tilanteesta ja hallitusneuvotteluista. Suomi on sitoutunut kansainvälisesti nostamaan kehitysyhteistyön määrärahansa 0,7 prosenttiin BKTL:staan vuoteen 2015 mennessä. Tähän ei kuitenkaan ole päästy, ja lisäksi maailman köyhien auttamiseksi tarkoitettuihin varoihin kohdistuvat leikkauspaineet ovat nyt suuremmat kuin koskaan.Kokous muun muassa linjasi, että itsenäinen, globaalivastuuta kantava kehitysministeri on edelleen ideaali ratkaisu, johon on pyrittävä. Hallitus muistutti lisäksi, että järjestöjen toiminnalla on suora ja välitön vaikutus kehitysmaiden kansalaisten elinolosuhteiden parantamiseen. Järjestöavustuksista leikkaaminen olisikin hallituksen mielestä hyvin lyhytnäköistä politiikkaa.Kokousta isännöivän MTK:n edustaja Juha Ruippo kertoi järjestön kehitysyhteistyöstä, käynnissä olevista hankkeista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tämän lisäksi käytiin läpi Farming Fighting Poverty -ohjelman toimintaa ja arvioinnin tuloksia.Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle jäsenrekisterin päivittämisen yhteydessä muuttuneet jäsenjärjestöjen jäsenmäärät. Jäsenmäärän tarkistuksen myötä kuusi Kepan jäsenjärjestöä siirtyy yli 25.000 jäsenen luokkaan, mikä merkitsee sekä niiden jäsenmaksujen nousua että  äänivallan kasvua yhdestä kahteen ääneen.Kokouksessa sovittiin myös, että hallituksen jäsenet osallistuvat jatkossa mahdollisuuksien mukaan jäsenkyselyiden tekoon sekä kirjoittavat Kepan jäsenblogiin.Tiedote: Järjestöt huolissaan kehitysyhteistyön kohtalosta tulevalla hallituskaudella: Eriarvoisuuden kasvu vaatii uskottavaa aikataulua kohti 0,7 -tavoitetta sekä tukea järjestöjen työlle Neljä asiaa, joita et tiennyt kehitysyhteistyöstä