Kepan hallitus päätti VKK-tukihallinnon mallista

Kepan eilisessä hallituksen kokouksessa valittiin viestintä- ja kehityskasvatustuen hallintomalliksi Kepa-lähtöisempi ja byrokratialtaan kevyempi vaihtoehto, jossa ”paukkuja ei mene paperinpyöritykseen”.

Teksti: Anna-Sofia Joro

Kepan jäsenjärjestöt vastasivat vuosikokouksessaan 23.11.2012 myönteisesti ulkoministeriön aloitteeseen siirtää viestintä- ja kehityskasvatustuki sekä hanke- ja konferenssimatkatuet Kepan hallinnoitaviksi.Kepan työryhmä on työskennellyt viime kuukaudet tiiviisti uudistuksen parissa ja työstänyt kaksi hallintomallia, joista hallitus eilen valitsi mieleisensä.Hallitus korosti, että olipa malli mikä tahansa, sen on perustuttava hyvään, tehokkaaseen, tulokselliseen ja vaikuttavaan hallintoon. Haun eettisyyttä ja avoimuutta on valvottava ja hakijoiden tasapuolinen kohtelu täytyy varmistaa.Valitussa mallissa Kepan uuteen tukiyksikköön rekrytoidaan neljä työntekijää, jotka vastaavat VKK- sekä matkatukihakemusten arvioinnista, maksatuksista ja hankkeiden seurannasta. Matkatuet ovat jatkuvasti haettavissa ja päätökset niistä tehdään Kepassa.Sen sijaan VKK-tukien osalta päätöksenteko tapahtuu Kepan hallituksen nimeämässä asiantuntijajaostossa, joka koostuu Kepan jäsenjärjestöjen ja ei-jäsenten edustajista ja muista asiantuntijatahoista. Asiantuntijajaosto vahvistaa tukihallinnon läpinäkyvyyttä ja tukee Kepan kattojärjestö- ja edunvalvojaroolia. Jaostoon haetaan jäseniä 2-3 vuodeksi kerrallaan jatkuvuuden säilyttämiseksi.Myös toiseen malliehdotukseen olisi sisältynyt asiantuntijajaosto sekä kolmihenkinen tukiyksikkö. VKK-hakemusten arviointi olisi tässä mallissa annettu kolmihenkiselle konsulttitiimille, jolloin niin sanottu palomuuri Kepan ja hakijoiden välillä olisi ollut vahvempi.Suurin osa paikallaolleista Kepan hallituksen jäsenistä kannatti ensimmäistä mallia, jonka tärkeimpiä vahvuuksia ovat palveluintensiivisempi suhde järjestöihin ja kevyempi byrokratia.Kepa-vetoisempi malli tukee myös laadun kehittämistä. Siinä hakemusten arvioijat voivat antaa suoraa palautetta järjestöjen hakemuksista, kun taas toisessa mallissa järjestöille olisi voitu välittää vain konsulttitiimin arvio hankkeesta. Myös Kepa hyötyy hakemusten arvioinnista ja tiiviimmästä yhteydestä järjestöihin. Se saa paremmin tietoa järjestöjen haasteista koulutuksissa ja neuvonnassaan hyödynnettäväksi. Yksi porras vähemmän hakemusten käsittelyssä mahdollistaa joutuisamman käsittelyn ja vähentää päällekkäistä työtä ja koordinaatiota.Hallituksen päätökseen kirjattiin kuitenkin mahdollisuus lausuntopyyntöihin ulkopuolisilta konsulteilta tarvittaessa, esimerkiksi isojen ja monimutkaisten hankkeiden kohdalla.Ensi vuosi on hallintomallin pilottivuosi, jonka jälkeen sitä arvioidaan sekä sisällön että hyvän hallinnon näkökulmasta.Ensimmäinen Kepan hallinnoima VKK-hakukierros käynnistyy näillä näkymin syksyllä 2013. Tulevan haun kriteereihin ei vielä ole luvassa suurta remonttia, sillä tukien uudistustyötä halutaan tehdä yhdessä järjestöjen kanssa paremmalla ajalla. Matkatukien käsittely alkaa Kepassa 1.6.2013.Seuraavaksi Kepan työryhmä aloittaa tukihallinnon rakentamisen hallituksen päätöksen mukaisesti. Työntekijöiden rekrytointi käynnistetään heti, kun rahoitukselle saadaan vahvistus UM:stä, alustavien tietojen mukaan helmikuun aikana. Järjestöjä tiedotetaan tukiuudistuksen etenemisestä Kepan jäsenblogin, sähköpostilistojen ja tukiuudistusverkkosivun välityksellä.Lue lisää:Ulkoministeriö vastaanottaa hankevalmistelumatka- ja konferenssimatkatuen hakemuksia 15.4.2013 asti. UM:n verkkosivuilla lisää tukien käsittelystä.VKK- ja matkatukiuudistus Kepan verkkosivuillaLisätietoja: Kepan järjestökoordinaattori Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi (helmikuun loppuun saakka), sen jälkeen järjestökoordinaattori Auli Starck, auli.starck@kepa.fi.