Kepan edunvalvontalinjaus hyväksytty

Kepan hallitus hyväksyi kokouksessaan 27.1. Kepan edunvalvontalinjauksen. Kepan tekemän edunvalvonnan ensisijaisena tavoitteena on turvata ja vahvistaa jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Sen on tarkoitus ajaa koko jäsenistön tai usean järjestön etua.

Teksti: Iina Leppäaho

Edunvalvontatyötä tehdään ensisijaisesti Suomessa ja toimintaa kohdistuu julkishallintoon. Tärkein taho on ulkoministeriö, mutta myös opetus- ja kulttuuriministeriö sekä opetushallitus ovat oleellisia kohteita.***Kepan edunvalvontyölle on määritelty nyt kolme painopistettä. Ensimmäinen painopiste on viranomaisyhteyksien vahvistaminen ja kansalaisyhteiskunnan roolin korostaminen. Edunvalvonnalla vahvistetaan vuoropuhelua viranomaisten kanssa ja varmistetaan, että kansalaisyhteiskunnan ääni kuuluu esimerkiksi järjestöjen toimintaan vaikuttavien lakien valmisteluprosesseissa.Toiseksi painopisteeksi on määritelty rahoituksen varmistaminen ja kehittäminen. Kepan tavoitteena on varmistaa, että kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on riittävät, ennakoitavat, pitkäjänteiset, joustavat ja hyvin hallinnoidut rahoitusmahdollisuudet. Tärkeää on, että myös uusilla ja pienillä toimijoilla on mahdollisuus toimia ja saada tukea.Kolmantena painopisteenä ovat reilut reunaehdot. Tällä tarkoitetaan järjestötoimintaa rajoittavien sääntöjen purkamista, ja lainsäädännön uudistamista järjestöjen toiminnalle suotuisaan suuntaan.***Noin kaksi kolmasosaa Kepan jäsenistä tekee kehitysyhteistyötä, osa täysin ilman julkista tukea. Monelle järjestölle julkinen tuki on kuitenkin oleellinen rahoituksen lähde.Ulkoministeriön hanketukea saa vuosittain noin 130 järjestöä. Ohjelmatukea myönnetään kumppanuusjärjestöille, joita on nyt yhteensä 16. Lisäksi viestintä- ja globaalikasvatustukea vuosittain noin 60–70 järjestöä.Kepan viimeisimpien jäsenkyselyiden mukaan vain noin kolmasosa jäsenistä pitää Kepan edunvalvontaa hyödyllisenä ja on tyytyväinen Kepan toimintaan järjestöjen toimintaedellytysten ja resurssien turvaamiseksi.Aiemmin Kepassa ei ole ollut erillistä edunvalvontalinjausta, mutta nyt se kuitenkin nähtiin tarpeelliseksi. Kepan edunvalvonnan kenttä on laajentunut eivätkä resurssit kuitenkaan ole lisääntyneet merkittävästi. Tämän takia halutaan entistä tarkemmin linjata, miten edunvalvonnan resursseja käytetään.Kepan edunvalvontalinjaus (pdf)