Kepa muistutti ulkoministeriötä viestintä- ja globaalikasvatushausta

Viestintä- ja globaalikasvatustuen hakukierroksen aikataulu on yhä auki. Kepa muistutti Pekkoja tuen tärkeydestä ja siitä, että rahoituksen ennakoitavuus on edellytys laadukkaille hankkeille.

Teksti: Sanna Rekola

Kepa vetosi keväällä yhdessä järjestöjen kanssa kehitysministeri Pekka Haavistoon ja osastopäällikkö Pekka Puustiseen viestintä- ja globaalikasvatustuen turvaamiseksi. Syksyn hakukierroksen ajankohdasta ei ole vieläkään tietoa, ja siksi Kepa toimitti ministeriöön muistutuksen hakukierroksen järjestämisestä syksyn aikana.***Viestintä- ja globaalikasvatustuen hakukierroksen aikataulun epäselvyydet aiheuttavat monenlaista harmia hankkeita suunnitteleville järjestöille. Suunnittelutyö on jouduttu panemaan jäihin ja yhteistyösuhteet ovat koetuksella, kun kumppanille ei osata sanoa tulevan hankkeen päätösaikataulusta juuta eikä jaata.Laadukas globaalikasvatus edellyttää intensiivistä suunnittelua. Tieto rahoituksen ajankohdasta on tärkeää saada ajoissa, jotta suunnitteluun voidaan käyttää riittävästi aikaa ja asiantuntijatyötä. Ideaalitapauksessa hakuaika on vuosittain sama, jolloin se voidaan huomioida järjestöjen vuosisuunnittelussa.Suurin osa hankkeista suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suunnittelutyöhön olisi hyvä ryhtyä mahdollisimman varhain, sillä esimerkiksi koulut suunnittelevat toimintaansa alkusyksystä koko lukuvuodeksi kerrallaan. Epäselvät aikataulut haittaavat kumppaneiden sitoutumista yhteistyöhön: mikäli päätökset saadaan vasta myöhään keväällä, ei hanketta enää ehditä jalkauttaa kouluihin.Harmia hakukierroksen viivästymisestä koituu järjestöille myös työnantajina. Mikäli hankkeita tekemään halutaan alan asiantuntijoita, mahdollistaisivat tiedossa olevat aikataulut työsuorituksista sopimisen hyvissä ajoin.***Vaikka VGK-tuen hakuaikataulu onkin epäselvä, Kepa kannustaa järjestöjä rohkeaan suunnitteluun. Parhaimmat hankeideat eivät yleensä synny rahoitusinstrumentti mielessä vaan halusta puuttua havaittuun epäkohtaan.Kepa tarjoaa järjestöille koulutusta ja neuvontaa viestintä- ja globaalikasvatustoimintaan liittyen ympäri vuoden. Hakukierroksen aikataulusta infoamme heti kun siitä tiedämme.Lisää tietoa viestintä- ja globaalikasvatustuesta löydät Globaalikasvatus.fi-sivustolta.