Kepa liikkeellä: vuorossa Tampere

Marraskuun lopussa, kesken pimeimmän syksyn, pari meistä kepalaisista suuntasi Tampereelle. Tavoitteenamme oli tavata jäsenjärjestöjemme ja muiden sidosryhmiemme edustajia tuossa mainiossa kaupungissa.

Teksti: Saara Simonen

Jäsenjärjestöillan osanottajien joukossa oli paikallisia jäseniä sekä valtakunnallisten jäsenjärjestöjen paikallistoimikuntia.Tamperelaiset järjestöedustajat olivat aiemmin toivoneet tiedotukseen liittyvää koulutusta ja osana illan ohjelmaa oli tiivis koulutus, jossa keskityttiin pohtimaan, kuinka pienten järjestötoimijoiden tulisi miettiä tarkkaan viestinnälliset kohderyhmänsä ja pohtia millä kanavilla heille tiedottaa. Tutkimustulosten avulla pureuduttiin myös mediaa seuraavan yleisön koostumukseen ja pohdittiin, kuinka näitä tietoja voitaisiin hyödyntää järjestöjen viestinnässä ja kohderyhmien valinnassa.Viestintäkoulutuksen lisäksi illan aikana keskustelimme myös siitä, mitä Kepa kattojärjestönä voi tarjota tamperelaisille järjestöille ja pohdittiin yhdessä tulevia yhteistoiminnan paikkoja. Lisäksi keskustelua käytiin Kepan tulevaisuudesta ja muun muassa siitä, kuinka tiettyjen tukimuotojen siirto ulkoministeriöstä Kepaan tulee vaikuttamaan kattojärjestön toimintaan.Illan ohjelmaan kuului myös Tampereen Mahdollisuuksien torin yhteinen ideointi. Vetovastuussa oleva Pispalan kulttuuriyhdistys kannusti järjestöjä tulemaan mukaan torin ja samaan aikaan järjestettävän Tampereen sosiaalifoorumin suunnitteluryhmään.Pohdimme myös, kuinka järjestöt voisivat olla toreilla esille muillakin tavoilla kuin perinteisellä esittelypöydällä. Omaa toimintaa ja itselleen tärkeitä teemoja voisi tehdä tutuksi esimerkiksi työpajojen tai erilaisten esitysten kautta.Jatkossa Kepa pyrkii vierailemaan liikkuvan työpisteensä kanssa eri puolilla Suomea, joten toivomme yhteydenottoja paikkakunnilta, joilla olisi tarvetta lyhyille koulutuksille ja jäsenjärjestötapaamisille. Lisätietoja järjestösihteeriltä.