Kenelle, paljonko ja millä tavalla – Euroopan apu pähkinänkuoressa

Britannia on kasvattanut kehitysapuaan, paljonkos se nyt onkaan? Entä kohdistaako Ruotsi apuaan samoille maille kuin Suomi? Vastauksia voi etsiä uudesta interaktiivisesta kartasta.

Teksti: Sanna Jäppinen

Brittilehti The Guardian julkaisi alkuviikosta verkkosivuillaan kartan, josta voi selvittää kehitysyhteistyön perustiedot OECD:hen kuuluvien Euroopan maiden osalta.OECD:n tilastoista karttaan on poimittu vuoden 2012 tiedot kunkin maan kehitysyhteistyön pääsektoreista ja eniten apua saaneista kohdemaista sekä avun määrä ja osuus bruttokansantulosta.Lisäksi kerrotaan maan sijoittuminen kehitysavun avoimuutta ajavan Publish What You Fund -verkoston määrittelemässä avoimuuden indeksissä ja Center for Global Development -ajatushautomon julkiasemassa kehitykseen sitoutumista kuvaavassa indeksissä, jossa otetaan varsinaisen kehitysavun lisäksi huomioon muun muassa kauppa-, siirtolaisuus-, ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka.Kokeile karttaa The Guardianin sivuilla.Suomen osalta kartta kertoo esimerkiksi sen, että viime vuonna hieman yli puolet kehitysyhteistyövaroista suunnattiin kahdenvälisenä apuna kumppanimaille ja loput 1,3 miljardin dollarin (eli reilun miljardin euron) kokonaispotista käytettiin monenkeskisten instituutioiden kautta. Suurimpia avunsaajia olivat Afganistan, Etiopia, Mosambik, Tansania ja Kenia ja tärkeimpiä sektoreita maatalous, koulutus, hallinto ja kansalaisyhteiskunta, terveys ja vesi. Sijoittuminen avoimuuden indeksissä oli heikko.

,