Kehysriihen ratkaisut ovat poliittisia arvovalintoja

Tällä viikolla kehysriihikeskusteluun osallistuivat Kepa ja laaja joukko järjestöjä, jotka hallituspuolueiden johtajille lähetetyssä kirjeessään kannustivat hallitusta globaalisti vastuullisiin päätöksiin.

Teksti: Minna Havunen

Suomen hallitus kokoontuu kehysriiheen 24.-25. maaliskuuta päättämään seuraavan neljän vuoden budjettikehyksistä. Kehysriiheä odotellessa julkinen keskustelu rakenneuudistuksista, sopeutustarpeista ja säästötoimista on ollut vilkasta. 92 järjestön allekirjoittama kirje muistuttaa siitä, että kehysriihessä tehtävät ratkaisut ovat lopulta poliittisia arvovalintoja. Käytämmekö valtion varoja esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä lisääviin tukiin vai kestävän kehityksen tukemiseen? Kirjeessä järjestöt vaativat hallitusta nostamaan kehitysyhteistyömäärärahoja siten, että ne ovat 0,7 prosenttia bruttokansantulosta, kuten Suomi on hallitusohjelman ja kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti luvannut saavuttaa vuonna 2015. Viime vuoden kehyspäätöksen valossa hallitus on jälleen luistamassa ensimmäisen kerran jo 1970-luvulla kehitysmaille antamastaan apulupauksesta. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa. Sitä löytyy naapurimaistamme Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, jotka ovat ylittäneet 0,7-tavoitteen jo reilusti.***0,7 ei ole vain numero, vaan globaalin solidaarisuuden symboli. Toteutuessaan se tarkoittaa  lisää resursseja koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin peruspalveluihin kaikkein köyhimmille. Eikö olisi reilua, että myös Suomi täyttäisi omat sitoumuksensa, kun kehitysmaat ovat viimeiset 13 vuotta ponnistelleet vuosituhattavoitteiden eteen?Järjestöt nostavat kehysriihikirjeessään esiin myös Suomen ilmastorahoitussitoumukset ja  tarpeen ottaa käyttöön uusia julkisia rahoituslähteitä kestävälle kehitykselle. Hallituksen viime kehysriihessään tekemää päätöstä korvamerkitä päästöhuutokauppatulot kehitys- ja ilmastorahoitukselle olisi tärkeää jatkaa myös tulevaisuudessa.Uutta rahaa kestävää kehitykseen on saatavissa myös leikkaamalla ympäristölle haitallisia tukia, jotka muun muassa lisäävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä.  Ympäristö- ja valtiovarainministeriö ovat jo tehneet tuista kartoituksen.Nyt on aika toimeenpanna tukien leikkauksia kunnianhimoisesti.