Kehityspolitiikkaa vaalikeskusteluihin

Vaaleihin on kolme viikkoa. Jotta kansainväliseen eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset eivät jää vaalikeskusteluissa Suomen lyhyen aikavälin etujen jalkoihin, meidän on aika osallistua näihin keskusteluihin.

Teksti: Tytti Nahi

Vaalikeskusteluissa niin ihmiset, ehdokkaat kuin puolueetkin käpertyvät usein sisäänpäin, ajamaan oman vaalipiirin ja Suomen lyhyen aikavälin etuja. Tällä kertaa kansainvälisen vastuunkannon ja suvaitsevaisuuden puolestapuhujia tarvitaan erityisen kipeästi.
Onneksi keskusteluun on helppo päästä osallistumaan: jokainen meistä ehtii johonkin vaalipaneeliin tai toritilaisuuteen. Esitä sinäkin näissä tilanteissa yksi kysymys vaikkapa ruokaturvasta, ihmisoikeuksista tai ilmastopolitiikasta.
Yksikin kysymys välittää ehdokkaille viestiä, että moni meistä välittää muistakin asioista kuin vain ja ainoastaan oman edun tavoittelusta.
Lisäideoita kysymysten muotoiluun isommissa tapahtumissa kuten vaalipaneeleissa antaa esimerkiksi Sonja Vartiala Eettisen kaupan puolesta ry:n sivulta löytyvässä Vaikuta! – kunnissa ja kaupungeissa -oppaassa (pdf). Tässä esimerkki:
Vaikuttaminen kunnallisvaaleissa – Bird-dogging
Bird-dogging on Yhdysvalloista alkunsa saanut kansalaisjärjestöjen vaikuttamistapa, joka pyrkii kaivamaan oikeita vastauksia poliitikkojen usein niin ympäripyöreästä kampanjointikielestä.
Lobbaustekniikan nimi ”bird-dogging” kuvaa metsästystilannetta, jossa koirat on lähetetty pusikoihin ajamaan siellä piileksivät linnut esiin. Koirat kuvaavat tavallisia aktiivisia kansalaisia, jotka ovat päättäneet vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja linnut vastaavat ehdokkaissa piileviä mielipiteitä, jotka eivät useinkaan tule esiin tavanomaisessa vaalikeskustelussa.
Media ja järjestöt ovat metsästäjiä, jotka väijyvät ehdokkaiden ilmaan joutuvia lausuntoja ja lupauksia ja ovat valmiina ottamaan ne kiinni.
Bird-dogging on kehitetty erityisesti amerikkalaisiin suuriin vaalitilaisuuksiin.
Hyvä kysymys:
Reilun kaupan kaupunki on arvonimi kaupungille, joka ottaa eettiset periaatteet huomioon hankinnoissaan. Tämä tarkoittaa, että yhteisillä verovaroilla tehtävissä ostoksissa ei kunnassa valita esimerkiksi lapsityövoimalla tuotettuja tuotteita. Jos teidät valitaan, tuletteko tekemään aloitteen Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta Haapajärvelle?
Mahdollinen tulos:
Yllätetty ehdokas vastaa tekevänsä aloitteen Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta. Ehdokkaan lupaus päätyy paikalliseen lehteen ja hänet valitaan valtuustoon. Valinnan jälkeen kampanjatiimi lähettää hänelle viestin, jossa pyytää häntä lunastamaan lupauksensa.
Huono kysymys:
Mitä mieltä olette Reilusta kaupasta? Olisiko Haapajärvelle mahdollista saada Reilun kaupan kaupungin arvonimi?
Mahdollinen tulos:
Ehdokas kertoo ostaneensa Reilun kaupan banaaneja ja problematisoi epämääräisesti Reilua kauppaa. Hän unohtaa toisen kysymyksen ja vaalitilaisuuden vetäjä vaihtaa puheenaihetta. Kampanjatiimille ei saa ehdokkaalta lupausta, jolla lähestyä häntä vaalien jälkeen.