Kehitysmaat veroparatiisitalouden maksumiehinä

Kepan ajankohtaiskatsausta ”Kauas verot karkaavat – Kuinka veroparatiisitalous kukistetaan?” ei olisi voitu julkaista osuvammalla hetkellä.

Teksti: Matti Koivisto

Julkaisupäivän aamuna 9.10 Helsingin Sanomat jatkoi paljastuksiaan Liechtensteinin veroparatiisitalletuksistaan kiinni jääneistä suomalaisista talousvaikuttajista.Liechtensteinilaisesta LGT-pankista vuodetut tiedot ovat kuitenkin valaisseet vain jäävuoren huippua: Suomessa yritysten verovälttely aiheuttaa katsauksen mukaan vuosittain vähintään 320 miljoonan euron verotappiot ja maailmanlaajuisesti veroparatiiseissa yksityishenkilöiden omaisuutta on yli 20 biljoonaa dollaria.Kepan ajankohtaiskatsauksesta selviää myös, että raskaimman taakan verovälttelyn aiheuttamista ongelmista saavat kantaa kehitysmaat, joiden verotulot ja omavaraisuusaste ovat jo ennestään matalat, eikä moni valtio siksi pysty rahoittamaan elintärkeitä peruspalveluita. Globaalista etelästä pakenee vuosittain verottamatonta pääomaa rikkaisiin maihin ja veroparatiisien salaisuuslakien taakse yli 800 miljardia euroa. Summa vastaa noin yhdeksänkertaisesti kehitysavun kokonaismäärää.Suurimpia verojen välttelijöitä ovat monikansalliset yritykset. Monet niistä asioivat veroparatiiseissa välttääkseen verovastuunsa. Monikansallisten yritysten toimintaan kuuluu normaalia verosuunnittelua. Ongelmallista onkin niin sanottu aggressiivinen verosuunnittelu tai verovälttely – molemmat tarkoittavat verojen minimointia keinoilla, jotka liikkuvat laillisen ja laittoman välisellä harmaalla alueella.Kepan kannan mukaan Suomen tulee vaatia suomalaisilta suuryrityksiltä maakohtaisten tilinpäätösraporttien vuosittaista julkaisemista ja ajaa tavoitteita aloitteellisesti EU:ssa. Tällä hetkellä Suomi valmistelee kantaansa laajempaan tilinpäätösraportointia koskevaan direktiiviin.Kepa.fi: Tervetuloa mukaan verokampanjaanKepa.fi: Verot puhuttivat Porin SuomiAreenassa