Käytävähuhuja ja kokouskuulumisia

Ensimmäinen kokousviikko on lähestyy loppuaan tänään lauantaina. Kuten ilmastoneuvotteluiden koreografiaan kuuluu, on yksittäistä asiakohdista vaikea sanoa mitään varmaa ennen kuin koko paketista on päästy sopuun.

Teksti: Tuuli Hietaniemi ja Hanna Hakko

Neuvottelijat työstävät tekstejä kuumeisesti, jotta tiistaina alkavassa korkean tason osuudessa ministereillä olisi jotain mistä päättää. Päivät venyvät pitkiksi.Järjestöt odottivat, että etenkin Maailmanpankin ja YK:n ympäristöjärjestö UNEPin tuoreiden raporttien jälkeen useammat maat olisivat halukkaampia antamaan kunnianhimoisempia päästövähennyslupauksia. Juuri mitään liikahduksia ei kuitenkaan ole tapahtunut. Myös Euroopan unioni pitäytyy edelleen 20 prosentin lupauksessaan.Esimerkiksi Australia on tehnyt vain viiden prosentin vähennyslupauksen, eivätkä useat vauraat kehitysmaat – kuten isäntämaa Qatar itse – ole toiveista huolimatta antaneet esityksiä omista päästövähennystoimistaan.Jotain toivoa antaa se, että keskustelut niin sanotusta ”kunnianhimomekanismista” (engl. ”ambition mechanism”) etenevät. Mekanismin avulla olisi mahdollista kiristää Kioton sopimuksen päästövähennystavoitteita kesken sopimuskauden.Ilmastolaskun eräpäivä häämöttääIlmastorahoitus on perinteisesti ollut yksi neuvotteluiden suurimmista kiistakapuloista. Kehitysmaiden ilmastotoimiin, eli ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen luvatut rahavirrat ovat uhattuna, kun Eurooppa ja muu maailma painiskelevat talouskriisin kurimuksessa.Järjestöt vaativat konkreettisia sitoumuksia rahoituksen tason kasvattamisesta kohti luvattua 100 miljardin dollarin vuositasoa 2020 mennessä.Ensimmäisen neuvotteluviikon jälkeen vaikuttaa siltä, että edistystä on mahdollista saada teollisuusmaiden ilmastorahoituksen raportointiin liittyen. Kunnianhimoinen raportointi ilmastosopimuksen alaisuudessa jouduttaisi parhaimmillaan myös Euroopan unionin yhtenäistä raportointia.Suuri haaste on löytää Durbanin toimintaohjelman tieltä todennäköisesti lakkautettavien neuvotteluraiteiden rahoituskysymyksille uusi koti uudessa neuvotteluarkkitehtuurissa. Keskustelut ovat edenneet hitaasti, ja kysymys siirtynee ministerien päätettäväksi.Kioton sopimus saanee toisen kautensaKioton sopimuksen toiseen velvoitekauteen liittyvien keskusteluiden kerrotaan edenneen kohtuullisen hyvässä hengessä: neuvotteluissa on pystytty menettelytapariitojen sijaan keskittymään itse asiaan. Monet ovat luottavaisia, että toinen velvoitekausi saadaan Dohassa sovittua muodossa tai toisessa.Suuria kysymyksiä on kuitenkin edelleen ratkaisematta.Päätettävä on esimerkiksi, mitä tehdään sopimuksen ensimmäiseltä velvoitekaudelta yli jääneille päästöoikeuksille. Jos ne siirrettäisiin toiselle kaudelle ilman mitään käyttörajoituksia, heikentäisi se jo ennestään liian vähäisiä päästövähennystoimia. Tätä kirjoittaessa kahdesta nyt pöydällä olevasta ehdotuksesta ollaan muotoilemassa hybridiesitystä. Asia on joka tapauksessa niin poliittinen, että se jäänee ministereiden ratkaistavaksi.Arabimaiden aktiivit marssivat ilmastonmuutosta vastaanSamaan aikaan kun järjestöt toivovat ripeää edistystä neuvottelupöytien ääressä, konferenssikeskuksen ulkopuolisessa maailmassa tehdään historiaa. Yksi Qatarin kokouksen ilonaiheista on, että paikalliset nuoret ovat aktivoituneet vaatimaan alueen hallituksilta kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa.Dohan kokouksessa mielenilmaukset ovat olleet harvassa, mutta lauantaina Qatarin kaikkien aikojen ensimmäinen ilmastomarssi valtaa rantabulevardin. Marssi kertoo huolesta, johon alueella on vasta hiljattain herätty: ilmastonmuutos iskee jo entuudestaan tuonnin varassa elävään, aavikkoiseen maahan kovalla kädellä.Ensimmäisen kokousviikon viimeisenä päivänä yksi on varmaa: Dohan kaduilla vaaditaan tänään toimia, ei pelkkää puhetta!YK:n ilmastosopimuksen 18. osapuolikokous (COP18) järjestetään Qatarin pääkaupungissa Dohassa 26.11.–7.12.2012. Lisätietoa Kepan Doha-kokoussivulla.Hanna Hakko on Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija ja Tuuli Hietaniemi Kepan kehityspoliittinen asiantuntija. He seuraavat Dohan ilmastokokousta paikan päällä osana Suomen valtuuskuntaa 24.11.-9.12.2012. Oheinen blogiteksti on julkaistu myös ilmasto.orgin blogissa.