Konkretiaa Kuva: Konkretiaa

”Kauimpana tulijat laitettava etusijalle”

Näin julisti YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon ensimmäisessä kestävän kehityksen tavoitteita käsitelleessä korkean tason kokouksessa New Yorkissa. Saksan edustaja puolestaan lainasi Angela Merkeliä: Muuta ei ole tehtävissä, kuin velvollisuutemme. Tartuttiinko tähän velvollisuuteen sitten päättäväisesti New Yorkissa? Mitä kokouksesta jäi ensikertalaiselle käteen?

Teksti: Anna-Stiina Lundqvist Kuva: UNDP

Kansalaisyhteiskunnan tilan kapenemisesta huolestuneita järjestöedustajia. Sen tajuamisen, että aina kissa ei ole paras oman häntänsä nostaja.Korkean tason (High Level Policital Forum, HPLF) kokouksessa valtiot ja yritykset puhuivat toisilleen kansalaisjärjestöjen olemassaolon merkityksestä. Se oli vaikuttavaa.Thanks for your strong support @LeaRankinen : ”We need the local NGO-network to help with the auditing.” #HLPF2016 https://t.co/jdPsXU7ApN— Anna-StiinaLundqvist (@ASLundqvist) July 20, 2016Tarvitsemme kansalaisyhteiskunnan kriittistä ääntä pitämään valtiota varpaillaan, totesi ministeri Tiilikainenkin kokouksessa. Kansalaisjärjestöjen pitäisi kuitenkin keskittyä sisältöön ja siihen, miksi me haluamme äänemme kuuluviin, miksi olemme tärkeitä.***Erityisesti tässä kokouksessa virallisten puhujien toivoisi olevan muita, kuin valtioidensa vienninedistäjiä. HLPF:ltä odotetaan avointa ja ajankohtaista keskustelua tavoitteiden saavuttamisen haasteista – tähän ei päästä pelkällä kunkin maan menestyslistauksella ja kotona ulkoa opetelluilla puheilla.Meidän on luotava turvallisia tiloja (engl. safe space), joissa valtiot voisivat keskustella haasteistaan. HLPF voisi olla yksi näistä tiloista. Tarvitaan aikaa rehelliselle dialogille, osallistujia, jotka tuntevat kotimaidensa sisäpolitiikan.There is a functioning dialogue in #Finland between the public sector and civil society. #HLPF2016 pic.twitter.com/PmFIRx1izb— FinlandUN (@FinlandUN) July 15, 2016Kansalaisjärjestöt, Kepa mukaan luettuna, toivovat myös, että jatkossa maaraportit esiteltäisiin jo kokouksen alkupuolella, mikä jättäisi enemmän tilaa keskustelulle sekä sille paljon puhutulle monitoijayhteistyölle ja -dialogille.***Olin mukana esittelemässä järjestöjen Spotlight Report -varjoraporttia, joka nosti esille kansalaisyhteiskunnan huolenaiheita ja suosituksia kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi.Jos päätöksentekoa ja resursseja ei siirretä paikallistasolle eikä demokraattinen omistajuus toteudu, on vaarana, että Agenda2030-tavoitteet muuttuvat vain tyhjiksi sanoiksi.Jos emme saavuta tavoitteita, on koko olemassaolomme tällä planeetalla uhattuna. Epäonnistuminen ei ole siis vaihtoehto, mutta sen pelkoon on syynsä, kun jo Agendan toimeenpanon ensimmäisenä vuotena kaksi kolmasosaa maailman valtioista leikkasi julkisesta rahoituksestaan.Emme kuitenkaan saisi keskittyä toivottomaan käsien vääntelyyn – huomion tulisi olla tavoitteessa, ei sen esteissä.Global Nutrition Report kertoo, että 44 prosentissa maailman maista kärsitään samanaikaisesti sekä aliravitsemuksesta että aikuisiän liikalihavuudesta. Eriarvoistumiskehitys on nopeaa, nälkäiset ja kylläiset loittonevat yhä kauemmas toisistaan.Myös Suomessa kuilu rikkaimpien ja köyhimpien välillä kasvaa, ja taloudellinen eriarvoisuus nostattaa kansan syviä rivejä kapinaan ympäri maailmaa.***Konkretiaa, konkretiaa, konkretiaa. Sitä ei voi olla liikaa ja sitä peräänkuulutettiin lisää myös Suomelta maamme sinänsä hienon, myös ongelmakohdat esiin tuovan, vapaaehtoisen maaraportin esittelyn jälkeen.Saksan esityksestä sitä löytyi, kuten myös lupaus tehdä seuraava vastaava raportti vuonna 2021. Suurin haaste Agenda2030:n kansallisessa toteuttamisessa onkin saada kestävän kehityksen tavoitteet ja periaatteet kokonaisuudessaan osaksi Suomen toimia. Tämä koskee sekä kotimaahan että kehitysmaihin kohdistuvaa tai niihin vaikuttavaa toimintaa.***Kokouksessa oli nähtävissä, kuinka hyvä maine Suomella edelleen on kestävän kehityksen rintamalla. Meidät nähdään globaalin vastuunsa kantavana, korkean tieteellisen osaamisen ja tasa-arvon mallimaana.Tämä asemamme on kuitenkin vakavasti uhattuna kehitysyhteistyöhön ja koulutukseen suunnattujen leikkausten sekä tasa-arvoa murentavien poliittisten päättösten vuoksi.Ensi vuoden HLPF:n teema on köyhyyden poistaminen ja hyvinvoinnin tukeminen muuttuvassa maailmassa. Toivon, että siihen mennessä meillä on esitellä kunnianhimoinen, ylpeyden aiheisiimme sekä haasteisiimme reippaasti tarttuva Agenda2030 -toimintaohjelma.Sekä tietenkin 0,7-tavoitteeseen ihan oikeasti kurotteleva kehitysyhteistyörahoitus.Kirjoittaja osallistui New Yorkissa 11.-20.7. pidettyyn YK:n High Level Political Forumiin ulkoministeriön delegaation kansalaisjärjestöedustajana.