kuvituskuva joukkio

Kansalaisyhteiskuntalinjauksesta tuli hyvä

Ulkoministeriön uusi kansalaisyhteiskuntalinjaus julkaistiin viime viikolla. Uudessa linjauksessa on paljon hyvää ja järjestöjen odotuksista suurin osa täyttyi. Keskeinen kysymys onkin nyt se, miten linjaus otetaan käyttöön.

Teksti: Auli Starck

Ulkoministeriön kehityspoliittinen kansalaisyhteiskuntalinjaus valmisteltiin nopealla tahdilla. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä pidin Säätytalolla puheenvuoron, jossa esittelin kansalaisjärjestöjen odotuksia. Viime viikolla, samassa paikassa, peilasin vastavalmistunutta kansalaisyhteiskuntalinjausta keväiseen esitykseeni ja vastasin kysymykseen: Täyttyivätkö järjestöjen odotukset?

,

Kansalaisyhteiskuntalinjaus – täyttyivätkö odotukset? from Kepa ry

,

Linjauksesta tuli mielestäni hyvä. Se kuvastaa sitä keskustelua, jota valmistelun aikana pidetyissä työpajoissa käytiin. Sen henki on, että Suomi haluaa aidosti tukea vahvoja ja moninaisia kansalaisyhteiskuntia osana kehityspolitiikkaansa. Linjaus korostaa suomalaisten järjestöjen roolin etelän kansalaisyhteiskuntien tukemisessa mutta aiempaa enemmän nostaa esille myös ulkoministeriön oman toimintansa merkityksen ja mahdollisuudet.

Kuitenkin, jotta linjaus oikeasti vaikuttaa siihen, että Suomi voi profiloitua kansalaisyhteiskunnan tukemisen mallimaana, linjaus on otettava käyttöön ja sen toteutumista on seurattava. Nämä ovatkin seuraavat odotukset sekä ministeriölle että suomalaisille järjestöille.

Otetaan siis linjaus käyttöön!