Kansalaisyhteiskunnalta vaaditaan strategista osaamista

NEW YORK — Paul Okumun mielestä globaalin kansalaisyhteiskunnan tulee olla kunnianhimoinen ja strateginen post 2015 -agendaan kohdistuvassa vaikuttamistyössä.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Kenialainen Paul Okumu seisoo penkkirivien liepeillä kuuntelemassa Beyond 2015 -verkoston tiedonvaihtoa post 2015 -agendasta. Useampi tulija pysähtyy vaihtamaan kuulumisia ja kuiskuttamaan ACP:ssä (Africa Civil Society Platform on Principled Partnership) vaikuttavan Okumun korvaan.Beyond 2015 on globaali kampanja, joka pyrkii vaikuttamaan post 2015 -agenda muotoutumiseen ja sisältöihin. Tällä hetkellä mukana on yli 800 järjestöä noin 100 maasta. New Yorkin tapaamisessa paikalla on runsaasti väkeä, mutta Okumu on yksi harvoista globaalin etelän edustajista.”Huomasitko sinäkin sen? Täälläkin puhutaan paljon maista, joista ei ole yhtään edustajaa paikalla. Meidän pitäisi vielä saada enemmän ihmisiä eri maista sitoutumaan verkostoon ja mukaan kertomaan omista näkökulmistaan. Kumppaneiden avulla etelän ihmisiä voisi osallistua enemmänkin, niin minäkin sain mahdollisuuden olla täällä”, Okumu huomauttaa.Okumun mielestä uuden kehitysohjelman tulisi pohjautua selkeästi vuosituhatjulistukseen, joka kansainvälisesti hyväksyttiin ennen vuosituhattavoitteiden luomista.”Mielestäni on turhaa tehdä kaikkea uudelleen. Meidän pitäisi ennemmin painottaa sitä, että nyt olisi aika toimeenpanna ne asiat, jotka vuosituhatjulistukseen kirjattiin.”***Okumun mielestä globaalin kansalaisyhteiskunnan pitäisi olla ennen kaikkea strateginen ja kunnianhimoinen vaikuttaessaan uuden kehitysohjelman luomiseen. Koska prosessi on YK-vetoinen, tulisi järjestöjen osata toimia YK:n toimintatapojen mukaisesti.”Haaste on siinä, miten saamme tuotua kunnianhimoisen agendan esiin niin, että YK myös kuuntelee meitä?”Okumun mielestä YK:n yleiskokousviikolle osallistuvien maiden delegaatioihin olisi pitänyt saada vielä enemmän järjestöpaikkoja.”Meidän täytyy tehdä todella työtä sen eteen, että kansalaisyhteiskunnat ovat suorassa dialogissa valtioiden kanssa.””Lisäksi olisi hyvin tärkeää saada ulkoministeriöt keskustelemaan valtiovarainministeriöiden tai kehitysministeriöiden kanssa”, Ukumu vielä lisää.Kepan kokoussivu: New York 2013Kirjoittaja työskentelee Kepassa tiedottajana ja seuraa YK-kokousta paikan päällä New Yorkissa.