Ihmisiä kylttien kanssa osoittamassa mieltään Tuomiokirkon portailla

Kansalaisaktiivisuutta tarvitaan, jotta maailma olisi parempi – kaikille

Yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus hyväksyttiin 10. joulukuuta, tasan 70 vuotta sitten. Tavoitteena oli parempi maailma, jota voisimme ylpeydellä puolustaa. On siis annettava myös tunnustusta ihmisoikeuksien merkittäville puolustajille: kansalaisjärjestöille ja -aktiiveille.

Teksti: Pauliina Savola

Kun YK:n sopimus allekirjoitettiin New Yorkissa vuonna 1948, oli toisesta maailmansodasta kulunut vain hetki. Muistiin olivat kaivertuneet sodan kauheudet, ja oli helppo kollektiivisesti julistaa, ettei tätä tahdota koskaan uudelleen.

Ihmisoikeusjulistuksen johdannossa perustellaan sen tarpeellisuutta:

”… kun ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiota vaille, on tapahtunut raakalaistekoja, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa, ja kun kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta”

Tämä kappale on hyvä pitää mielessä. Ei vain tänään, vaan joka ikinen päivä. Emme saa tuudittautua uskoon, että ihmisoikeusloukkauksia tapahtuisi vain “tuolla jossain”, poissa silmistä.

Kun perusoikeuksiin ja perustuslakiin viitataan poliittisessa keskustelussa lähinnä ikävänä rajoittavana tekijänä, tai kun käännämme selkämme ihmisoikeuksien loukkauksille ja rajaamme ihmisoikeudet koskemaan vain niitä, jotka koemme niiden arvoisiksi, puramme pala palata sitä maailmaa, jota 70 vuotta sitten lähdimme rakentamaan.

Maailmaa, joka ei enää koskaan sotisi. Maailmaa, joka olisi parempi.

Tänään, ihmisoikeuksien päivänä, kansalaistoimijoita yhteen tuova European Civic Forum (ECF) haluaa muistuttaa, että kansalaisjärjestöt ja -liikkeet toimivat, avustavat sekä tuottavat palveluita ja huolenpitoa miljoonille ihmisille.

Ne vaikuttavat, aktivoivat ihmisiä toimimaan, ilmaisemaan mielipiteensä ja omalta osaltaan edistävät yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen lupausten toteutumista. Joka ikinen päivä.

Siksi Euroopan laajuinen No Day Without Us-kampanja muistuttaa tänään kansalaisjärjestöjen ja kansalaisliikkeiden asemasta demokratian ja ihmisoikeuksien puolustajina.

Myös Euroopassa kansalaisyhteiskunnan, erityisesti ihmisoikeuspuolustajien, toimintamahdollisuudet kapenevat. Perusoikeuksia rajoitetaan ja kriittisiä ääniä hiljennetään – joskus taloudellisin toimin, joskus väkivalloin. 

Tämän vuoden aikana Euroopassa on murhattu viisi toimittajaa. Kriittisiä ääniä halutaan vaientaa ja vaikuttamistyölle on entistä vaikeampaa saada rahoitusta. Vihapuhe ja valeuutiset tähtäävät sananvapauden kaventamiseen: niillä pelotellaan ihmisiä hiljaisiksi.

Kansalaisjärjestöt ja -liikkeet, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, ovat joutuneet viime vuosina mustamaalauskampanjoiden kohteeksi ympäri Eurooppa. Järjestöjä pelotellaan oikeustapauksilla ja kiristämällä lainsäädäntöä.

Siksi European Civic Forum vetoaa tänään eurooppalaisiin instituutioihin ja päättäjiin, jotta ne toimisivat kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen puolesta, ja vaatii heiltä tunnustusta ja tukea kansalaisjärjestöjen työlle.

Sille työlle on tänä päivänä suurempi tarve kuin pitkään aikaan.

***

European Civic Forum kampanjoi myös Euroopan parlamenttivaaleissa ensi keväänä teemalla “Make Europe Great for All”. Lue lisää kampanjasta ECF:n verkkosivuilta.